LKS č. 2, únor 2007, ročník 17

Z OBSAHU

ÚVODNÍK: O obřím kole ...... s. 1
(Jiří Pekárek, prezident ČSK)

STOMATOLOGICKÉ FÓRUM  ...... s. 2-3

 • ČSK na Pragomedice
  ČSK se jako vystavovatel zúčastní 29. ročníku mezinárodního zdravotnického veletrhu Pragomedica (17.-20. 4. 2007).
 • Soutěž univerzit 2006/2007
  Třetí ročník soutěže studentů stomatologie/zubního lékařství v anatomické stratifikaci podle Lorenza Vaniniho se uskuteční v dubnu 2007 na Stomatologické klinice LF MU a FN u sv. Anny v Brně. Porotcem soutěže bude prof. dr. Camillo D´Arcangelo z Itálie.
 • Krizový štáb u ministra zdravotnictví
  Z jednání Krizového štábu lékařů, lékárníků a nemocnic s ministrem zdravotnictví Tomášem Julínkem dne 9. 1. 2007. Obsahem jednání bylo řešení problémů ve smluvních vztazích se zdravotními pojišťovnami a v úhradách zdravotní péče.

STAVOVSKÁ POLITIKA

 • Aktuality pro členy ČSK ..... s. 4
  Důležité informace o cenách stomatologické péče, smluvních vztazích se zdravotním pojišťovnami a o projednávané legislativě. Zpracováno na základě jednání představenstva ČSK (12.-13. 1. 2007) a setkání předsedů OSK (19. 1. Olomouc, 26. 1. Praha).
 • ČSK vyhlašuje anketu Desatero kazů ..... s. 5
  Anketa pro členy ČSK: Pojmenujte problémy, které vás nejvíce tíží, rozčilují, štvou. Pojmenujte problémy, které by měla ČSK řešit. Informace o cílech a průběhu ankety a podrobný návod, jak se do ankety zapojit, je také zveřejněn na www.dent.cz
 • Evropská konference CPD: Vzdělávání je etickou a profesní povinností lékařů ..... s. 6
  Jiří Zemen
  Evropskou konferenci o formách profesního rozvoje pracovníků ve zdravotnictví CPD IMPROVING HEALTHCARE pořádal 14. 12. 2006 v Lucemburku Commité Permanent des Medicins Européens (CPME, angl. Standing Committee of European Doctors) pod záštitou finského prezidenství EU a Evropské komise. Konference se zúčastnila zhruba stovka delegátů z různých evropských lékařských, farmaceutických, pacientských a také politických organizací. Naši Komoru zastupovali prezident ČSK MUDr. Jiří Pekárek a člen představenstva ČSK doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D. Nosným tématem byl Continuing Professional Development (CPD), tj. pokračující profesní rozvoj pracovníků v lékařství.
 • Svátek Apoleny ..... s. 6
  Dne 9. února je v kalendáři jméno Apolena. Svátek je spojen se sv. Apolenou (Apollonií), patronkou zubních lékařů. Podle legend byla Apolena dcera radního v egyptské Alexandrii a zemřela při pronásledování křesťanů za císaře Decia kolem roku 249. Při mučení jí byly kameny, dlátem či kladivem vyráženy všechny zuby, podle jiných zdrojů vytrhány kleštěmi. Obraz dívky s kleštěmi se stal jedním ze symbolů Lékařské komory stomatologů a posléze ČSK a její jméno nyní nese i sídlo ČSK – Apolenka.
 • Pražské dentální dny – jubilejní 10. ročník ..... s. 6
  PDD 2007 se budou konat ve dnech 11. – 13. října 2007, Národní dům na Vinohradech, Praha 2.
  Hlavní téma kongresu: Adheze a estetika
 • Oceněné postery z PDD 2006 ..... s. 7
  Představujeme posterová sdělení, která odborný výbor kongresu Pražské dentální dny 2006 vyhodnotil jako nejlepší. Postery, které získaly první, druhé a třetí místo, jsou vystaveny v Apolence, sídle ČSK.
 • S pojišťovnou, nebo bez? (Téma k diskusi) ..... s. 8
  MUDr. Zdeněk Poledna
  Úvaha nad uvedeným tématem a výzva k diskusi členů ČSK.
 • Musí mít sestra v zubní ordinaci registraci? ..... s. 9
  Stanovisko MZ ČR k dané otázce.
 • Představujeme vítěze soutěže EXPONÁT PLUS 2006 ..... s. 12
  Italdent, s. r. o.:
  1. místo v kategorii Novinka za exponát ZIRC Color Code System
  V rámci doprovodného programu PRAGODENT PLUS, který pro Pragodent 2006 jako novinku připravila ČSK, byla poprvé vyhlášena soutěž, v níž jsou oceňovány vybrané výrobky a služby vystavované či nabízené na tomto veletrhu. Odborná porota posoudila 42 produktů přihlášených do soutěže ve čtyřech kategoriích. Vítězům byl udělen diplom EXPONÁT PLUS 2006. Pro LKS 2/2007 jsme připravili rozhovor se zástupkyní firmy Italdent, s. r. o., Janou Pochvalovskou.

ANKETA

 • Vyplatí se dětský pacient? ..... s.11

ODBORNÉ SDĚLENÍ

 • Částečné snímatelné náhrady kotvené kónusovými korunkami ..... s. 14-19
  Jindřich Charvát1), Taťjana Dostálová2), Ivo Köhler3)
  Pracoviště: 1) Privátní praxe Statenice, 2) Dětská stomatologická klinika 2. LF UK a FN Motol, 3) Soukromá zubní laboratoř KÖI dent
  Souhrn: Kazuistická sdělení demonstrují užití kónusové techniky ke kotvení částečné snímatelné náhrady. Kotevní prvek je dvoudílný. Vnitřní kónusový plášť je fixovaný na pilířovém zubu a je krytý zevním pláštěm tvaru celoplášťové korunky. Tato korunka je součástí snímatelné náhrady. Výhodou těchto kotevních prvků je možnost vyrovnat případnou disparalelitu jednotlivých začleněných zubů. Zuby nesoucí kotevní prvky jsou axiálně zatíženy a jsou snadno přístupné pro udržování hygieny. Klíčová slova: kónusová technika, částečné snímatelné náhrady, zubní protetika.

MALÉ ILUSTROVANÉ REPETITORIUM

 • Téma: Gingivální recesy a chronická parodontitida ..... s.27-28
  Radovan Slezák, Dagmar Slezáková

PROFESIONALITA

 • Ze Slovenska: Roční bilance slovenské komory ..... s. 13
  O činnosti Slovenské komory zubních lékařů v roce 2006.
 • Vzdělávací středisko ČSK informuje: ..... s. 13

  Jarní stomatologické fórum
  Termín a místo konání: pátek 23. března 2007, Praha
  Zveme vás na další Jarní stomatologické fórum, které již tradičně v březnu pořádá Vzdělávací středisko ČSK v Praze v Národním domě na Vinohradech. Je koncipováno jako polytematická vzdělávací akce určená celému stomatologickému týmu. Odborná část je rozdělena do dvou sekcí – první pro sestry a hygienistky, druhá pro zubní lékaře. Součástí bude výstava dentálních firem. Informační leták s přihláškou je rozesílán s časopisem LKS. Další podrobnosti k této výjimečné vzdělávací akci najdete v pravidelné příloze LKS Vzdělávací akce ČSK nebo na www.dent.cz.
 • Odborné společnosti

  Zakládáme Českou endodontickou společnost ..... s. 21
  Luděk Peřinka, Lenka Roubalíková, Jan Netolický
  Výzva přípravného výboru je určena všem zájemcům o obor endodoncie a o založení a členství v nově vznikající odborné společnosti.

  Kongres s kursem prof. Kokiche zaujal ..... s. 22
  Milada Hálková
  Ve dnech 21.-24. 9. 2006 se konal v pražském Národním domě na Vinohradech 7. kongres České ortodontické společnosti. Program prvního dne kongresu byl určen také praktickým zubním lékařům a implantologům. Tématem celodenního kursu, na němž přednášel význačný americký ortodontista prof. Vincent G. Kokich, byla mezioborová spolupráce u implantologicky léčených pacientů - „implantologická revoluce“.

  Implantologickému klubu se daří už deset let ..... s. 22
  Antonín Šimůnek
  Jednačtyřicet sympozií – to je bohatá anamnéza Implantologického klubu České republiky. Dne 2. 12. 2006 k nim přibylo setkání dvaačtyřicáté. Konalo se v prostorách brněnského hotelu Myslivna. Letos si IK ČR připomíná deset let své existence. Informace na www.ikcr.cz
 • Ze zahraničí:

  Současná problematika maxilofaciální chirurgie ..... s. 24-25
  Jiřina Hoffmannová, Vojtěch Peřina
  Ve dnech 12.-15. 9. 2006 proběhl v Barceloně v pořadí již 18. kongres European Association of Cranio-Maxillofacial Surgery (EACMFS). Tento kongres je pořádán pravidelně jednou za dva roky a je tradičně hojně navštěvován nejen lékaři z Evropy, ale i účastníky z Japonska, Číny, Koreji, Jižní Ameriky, Spojených států a dalších mimoevropských zemí. Českou republiku reprezentovali svou aktivní účastí MUDr. Jiřina Hoffmannová a MUDr. René Foltán z pražské Stomatologické kliniky LF UK, MUDr. Vojtěch Peřina z Brna a MUDr. Jiří Walter z plzeňské Stomatologické kliniky LF UK.
 • Recenze:
  Diagnostika retinovaných zubů ..... s. 29
  (Pavlína Černochová; Grada Publishing, Praha 2006)
  Eva Rozkovcová
 • Právní poradna ..... s. 30
  Uvádění rodného čísla zaměstnance v pracovní smlouvě.
 • Ekonomická poradna: ..... s.30
  Zaúčtování zákonné rezervy na opravu hmotného majetku v daňové evidenci.
 • Fotoúsměv ..... s. 31

NĚCO NA ZUB ..... s. 32