LKS č. 1, leden 2007, ročník 17

Z OBSAHU
ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA LKS 1/2007:
REJSTŘÍK ČLÁNKŮ ZVEŘEJNĚNÝCH V LKS V ROCE 2006
Ve formátu PDF je k dispozici také na www.dent.cz.

POKYNY AUTORŮM ODBORNÝCH SDĚLENÍ ..... s. 12-13
Nově zpracovaná doporučení týkající se žánrů odborných sdělení a požadavků na jejich zpracování pro LKS jsou k dispozici ve formátu PDF také na www.dent.cz / Pokyny autorům odborných sdělení.

ÚVODNÍK: O novém kole ...... s. 1
(Jiří Pekárek, prezident ČSK)

STOMATOLOGICKÉ FÓRUM  ...... s. 2-3

 • Parolet to rozjíždí
  Legendární studentská skupina, jejímiž členy jsou převážně zubní lékaři, opět koncertovala v listopadu 2006 a příští vystoupení plánuje na duben 2007.
 • Pozvánka tureckých kolegů Turecká dentální asociace TDB (anglicky zkratka TDA) zve české a slovenské zubní lékaře na svůj 14. mezinárodní dentální kongres a výstavu EXPODENTAL 2007 – IDEX´07, které se konají v Istanbulu ve dnech 14.–16. června 2007.
  Informace o odborném a doprovodném programu a o možnosti registrace na www.tdbkongresi.com nebo na e-mailové adrese info@tdbkongresi.com nebo na tel.: +90 212 296 66 45, +90 212 230 29 07, fax: +90 212 232 05 06.
 • Tisková konference k zubním průkazům dětí
  Od ledna 2005, kdy ČSK poprvé veřejnosti představila Zubní průkaz dítěte, jich bylo maminkám v porodnicích předáno 225 000. Dalších 90 000 zubních průkazů pro děti od dvou do šesti let bude k dispozici v ordinacích zubních lékařů a 130 000 zubních průkazů je v tisku pro rok 2007. S těmito čísly byli novináři seznámeni na tiskové konferenci, která se konala 6. prosince 2006 v Praze.

STAVOVSKÁ POLITIKA

 • Země úsměvů – 404 smějících se fotografií ..... s. 4-5
  (Jan Kovařík a redakce LKS)
  Pro loňský veletrh Pragodent 2006 Česká stomatologická komora poprvé připravila doprovodný program s názvem PRAGODENT PLUS. Jeho součástí byl projekt ZEMĚ ÚSMĚVŮ, v němž tým ČSK vytvořil český rekord ve fotografování úsměvů. Tento rekord má hodnotu 404 vyfotografovaných úsměvů za 3 dny. O překonání rekordu se letos pokusíme ve dnech 11.-13. října opět při PRAGODENTU 2007 a jeho doprovodném programu ČSK PRAGODENT PLUS.
 • Novoroční informace k úhradám a smlouvám ..... s. 6
  Důležitá informace prezidenta a viceprezidenta ČSK k úhradám stomatologické péče v roce 2007, k dodatkům prodlužujícím smlouvy, k regulacím za 1. pololetí 2006 a upozornění k cenovým dodatkům na rok 2007.
 • Pražské dentální dny – jubilejní 10. ročník jinak ..... s. 7
  Rozhovor s prezidentem kongresu MUDr. Jiřím Pekárkem o změnách, které ČSK připravuje v organizaci a obsahu mezinárodního kongresu PDD 2007.
  Pražské dentální dny 2007 se budou konat ve dnech 11. – 13. října 2007, Národní dům na Vinohradech, Praha 2.
  Hlavní téma kongresu: Adheze a estetika
 • Představujeme vítěze soutěže EXPONÁT PLUS 2006 ..... s. 8
  Ivoclar Vivadent AG:
  1. místo v kategorii Přístroje, nástroje za exponát bluephase®, LED polymerační lampa
  (dále firma získala v této kategorii 3. místo za exponát OptraSculpt® a v kategorii Materiály 2. místo za exponát Tetric EvoCeram® a 3. místo za exponát AdheSE®)

  V rámci doprovodného programu PRAGODENT PLUS, který pro Pragodent 2006 jako novinku připravila ČSK, byla poprvé vyhlášena soutěž, v níž jsou oceňovány vybrané výrobky a služby vystavované či nabízené na tomto veletrhu. Odborná porota posoudila 42 produktů přihlášených do soutěže ve čtyřech kategoriích. Vítězům byl udělen diplom EXPONÁT PLUS 2006. Pro LKS 1/2007 jsme připravili rozhovor se zástupcem firmy Ivoclar Vivadent AG Ing. Rudolfem Blábolilem.
 • V čele CED nově zvolený prezident ..... s. 10
  Do představenstva CED byl zvolen zástupce ČSK – MUDr. Jiří Pekárek
  Jiří Zemen
  CED - COUNCIL OF EUROPEAN DENTISTS je nový název dosavadního DLC (Dental Liaison Commitee – Dentální výbor pro vzájemné vztahy v zemích EU). Podzimní plenární zasedání - General Meeting of CED – se konalo 15. listopadu 2006 v Bruselu. Jednání se zúčastnili zástupci ČSK. Během zasedání proběhly volby prezidenta a členů představenstva CED. Novým prezidentem se stal dr. Orlando Monteiro da Silva z Portugalska.
 • Rok v Apolence ..... s. 14
  V září 2005 se Česká stomatologická komora přestěhovala do vlastního sídla pod pražským Vyšehradem. Apolenka – Dům českých zubních byla slavnostně otevřena s přáním, aby se stala profesním, vzdělávacím i společenským centrem zubních lékařů. Článek je ohlédnutím za více než ročním provozem Apolenky.

ANKETA

 • Zaujala Večerní škola ČSK? ..... s.9

MALÉ ILUSTROVANÉ REPETITORIUM

 • Téma: Pyogenní granulom dolního rtu u dítěte ..... s.19-20
  Radovan Slezák, Jan Laco

PROFESIONALITA

 • Vzdělávací středisko ČSK informuje: ..... s. 15

  Změna hodnocení účasti na neregistrované vzdělávací akci
  Novela Přílohy č. 1 Řádu České stomatologické komory o celoživotním vzdělávání zubních lékařů (§ 12 odst. 1) se týká počtu kreditů přidělovaných za účast na vzdělávací akci neregistrované ČSK (10 kreditů za účast na jedné akci). Tuto novelu schválil 46. sněm ČSK na svém jednání ve dnech 11.–12. 11. 2006 ve Františkových Lázních.
  Od 1. 1. 2007 bude 10 kreditů započteno za účast na neregistrované vzdělávací akci pouze v tom případě, že pořadatelem této neregistrované vzdělávací akce je Česká stomatologická komora (týká se také oblastních stomatologických komor), stomatologická (zubní) klinika nebo odborná společnost – člen Spolku českých zubních lékařů (tj. Česká ortodontická společnost, Česká parodontologická společnost, Česká společnost pro dětskou stomatologii, Česká společnost protetické stomatologie, Česká stomatochirurgická společnost).

  Jarní stomatologické fórum
  Termín a místo konání: pátek 23. března 2007, Praha
  Zveme vás na další Jarní stomatologické fórum, které již tradičně v březnu pořádá Vzdělávací středisko ČSK v Praze v Národním domě na Vinohradech. Je koncipováno jako polytematická vzdělávací akce určená celému stomatologickému týmu. Odborná část je rozdělena do dvou sekcí – první pro sestry a hygienistky, druhá pro zubní lékaře. Součástí bude výstava dentálních firem. Informační leták s přihláškou je rozesílán s časopisem LKS. Další podrobnosti k této výjimečné vzdělávací akci najdete v pravidelné příloze LKS Vzdělávací akce ČSK nebo na www.dent.cz.
 • Ze zahraničí:

  Počítačově řízená implantace – budoucnost oboru?
  ..... s. 16
  Antonín Šimůnek
  Výroční sympozium Evropské asociace pro oseointegraci EAO (European Association for Osseointegration) je každoročně nejvýznamnější evropskou implantologickou událostí. Tentokrát se 15. sympozium konalo 5.–7. října 2006 ve švýcarském Curychu za účasti 2100 implantologů ze 61 zemí.

  Kaleidoskop novinek s FDI ..... s. 17
  Jiří Zemen
  Přehled aktuálních událostí FDI (Světová dentální asociace). Témata: Fluoridace; Zubní lékaři ohroženi infekcí HIV/AIDS; Ferney Communiqué – č. 6/2006 informačního bulletinu FDI.

  Můj pohled na světový kongres FDI 2006 ..... s. 17
  Jan Netolický
  Informace z výročního kongresu FDI ve dnech 22.-25. 9. 2006 v čínském Šenzenu.
 • Recenze:

  Vnitřní lékařství pro stomatology ..... s. 18
  (Miroslav Souček, Jindřich Špinar, Petr Svačina a kol.; Grada Publishing, Praha 2005)
  (Věra Bartáková)
 • Nové výukové centrum vinohradské kliniky ..... s. 20
  Nové výukové centrum bylo dne 16. listopadu 2006 otevřeno na Stomatologické klinice 3. LF UK a FN Královské Vinohrady.
 • Právní poradna ..... s. 22
  Právní poradna pro členy ČSK a Právní poradna pro orgány OSK – podmínky platné od 1. 1. 2007
  Text podmínek je k dispozici také na www.dent.cz / Právní poradna.
 • Ekonomická poradna: ..... s.22
  Změny v roce 2007 – výše minimální mzdy, odvody na zdravotní a sociální pojištění apod.
 • Fotoúsměv ..... s. 23

NĚCO NA ZUB ..... s. 24