LKS č. 12, prosinec 2006, ročník 16

Z OBSAHU
PLÁNOVACÍ KALENDÁŘ AKCÍ ČSK – 2007 ..... s. 12-13

ÚVODNÍK: O bílé nadílce ..... s. 1
(Jiří Pekárek, prezident ČSK)

STOMATOLOGICKÉ FÓRUM  ..... s. 2-3

 • Česko-slovenská redakční spolupráce
  Časopis LKS již osmým rokem putuje také ke slovenským čtenářům, členům Slovenské komory zubních lékařů. Tato pravidelná distribuce byla zahájena v září 1999.
 • Usnesení 46. sněmu ČSK
  Františkovy Lázně, 11.-12. listopadu 2006
  Usnesení včetně příloh je k dispozici na www.dent.cz v odkazu Usnesení sněmů ČSK.

STAVOVSKÁ POLITIKA

 • Z jednání 46. sněmu ČSK ..... s. 4-5
  Sněm ČSK, který se konal ve dnech 11.-12. listopadu 2006 ve Františkových Lázních, byl tentokrát hodně diskusní. Jeho úkolem bylo především projednat a schválit rozpočet a směry činnosti ČSK pro rok 2007, konkretizované na základě strategie pro funkční období 2005-2009. K těmto tématům je také zaměřena reportáž. V první části přinášíme rozhovor s ředitelkou Kanceláře ČSK RNDr. Marií Švábovou k rozpočtu ČSK na rok 2007. Druhá část je zaměřena na schválené Desatero úkolů ČSK pro rok 2007, podrobně pak na první bod Desatera – tj. Uspořádání mezinárodního workshopu „Zakládání a prodej praxí“. V rozhovoru s viceprezidentem ČSK MUDr. Pavlem Chrzem přinášíme komentář k této problematice a záměrům Komory.
 • Úhrady zubní péče na rok 2007 ..... s. 6
  Důležitá informace prezidenta ČSK MUDr. Jiřího Pekárka k aktuální situaci (ke dni 28. 11. 2006): MZ ČR odmítlo vydat výsledky dohodovacího řízení o úhradách zubní péče vyhláškou a stanovuje ve vyhlášce hodnotu bodu ve výší 0,84 Kč. Probíhají intenzivní jednání, další informace sledujte aktuálně na webových stránkách!
 • Aktuality pro členy ČSK ..... s. 6
  Informace týkající se především smluvních vztahů, informovaného souhlasu a Zubního průkazu dítěte zpracované na základě jednání představenstva ČSK (10. 11. 2006).
 • Vyhodnocení posterové sekce PDD 2006 ..... s. 7
  Odborný výbor kongresu vyhodnotil posterová sdělení prezentovaná na Pražských dentálních dnech 2006. Pět nejlepších posterů, jejichž seznam uvádíme, v některém z příštích LKS představíme.
 • Workshop na téma: Kontinuální vzdělávání a přeshraniční spolupráce ..... s. 8-9
  (Jan Streblov)
  Konání workshopu s „evropským“ zaměřením a se skutečně evropským zastoupením v rámci kongresu PRAŽSKÉ DENTÁLNÍ DNY se stalo již tradicí. Ten letošní, v pořadí čtvrtý, uspořádala ČSK v pátek 13. října a jeho tématem bylo zhodnocení celoživotního vzdělávání v některých zemích EU, zejména sousedních, a zvážení možností přeshraniční spolupráce. Účastnili se jej prezident CED (Dentální výbor pro vzájemné vztahy v zemí EU, dříve EU-DLC) dr. Wolfgang Doneus a zástupci národních asociací zubních lékařů z Německa, Rakouska, Maďarska, Slovenska, Polska, Estonska a hostitelské České republiky. Článek se podrobně zabývá zajímavými fakty z Německa, o nichž hovořila Barbara Bergmann-Krauss ze Spolkové komory zubních lékařů, a zkušenostmi z ostatních evropských zemí, z nichž vyplynuly nejdůležitější atributy fungujícího národního systému celoživotního vzdělávání zubních lékařů.
 • Kooperativa, pojišťovna, a. s.: Skupinové profesní pojištění ..... s.10
  Informace o úhradě pojistného na rok 2007.

ANKETA

 • Naplnil říjnový pražský kongres očekávání? ..... s.7

MALÉ ILUSTROVANÉ REPETITORIUM

 • Téma: Otitis externa zaměněná za akutní parotitidu ..... s. 19-20
  (Radovan Slezák)

PROFESIONALITA

 • Vzdělávací středisko ČSK informuje: Jarní stomatologické fórum ..... s. 10
  Termín a místo konání: pátek 23. března 2007, Praha
  Zveme vás na další Jarní stomatologické fórum, které již tradičně v březnu pořádá Vzdělávací středisko ČSK v Praze v Národním domě na Vinohradech. Je koncipováno jako polytematická vzdělávací akce určená celému stomatologickému týmu. Odborná část je rozdělena do dvou sekcí – první pro sestry a hygienistky, druhá pro zubní lékaře. Součástí bude výstava firem zabývajících se prodejem stomatologických přístrojů, nástrojů a materiálů. Informační leták s přihláškou je rozesílán s LKS č. 12/2006. Další podrobnosti k této výjimečné vzdělávací akci najdete v pravidelné příloze LKS Vzdělávací akce ČSK nebo na www.dent.cz.
 • Ze zahraničí:

  Nové pohledy na diagnostiku a ošetření zubního kazu
  ..... s. 15
  Erika Lenčová
  Ve dnech 5.–8. 7. 2006 se konal v Glasgowě 53. kongres Evropské organizace pro výzkum zubního kazu – ORCA (European Organization for Caries Research). Samotnému kongresu předcházelo zasedání Rady ORCA. Článek přináší přehled nejzajímavějších témat, o nichž kongres jednal.

  Směry ve výzkumu dentálních materiálů ..... s. 18
  Adéla Kalabisová
  Ve dnech 13.-16. září 2006 se v irském Dublinu konal kongres evropské sekce IADR (International Assotiation of Dental Research). V průběhu čtyř dní se uskutečnilo více než 60 přednášek na nejrůznější témata, od výzkumu v oblasti materiálů až po onkologickou problematiku. Hlavní linie kongresu se vztahovala k materiálové problematice.
 • Šest let preventivního výukového programu Zdravé zuby ..... s. 16-17
  Iva Lekešová, Lenka Kubrichtová
  Od roku 2000 se v České republice realizuje celoplošný preventivní výukový program ZDRAVÉ ZUBY, který je určen dětem prvního stupně základních škol a je cílený na zlepšení zubního zdraví. Článek přináší shrnující informaci pro zubní lékaře. Právě oni jsou pro tento projekt nepostradatelnými a základními spolupracovníky. Informace o programu na www.zdravezuby.cz
 • Recenze: Kouření a dutina ústní ..... s. 21
  (Radovan Slezák, Aleš Ryška; ČSK a Havlíček Brain Team, Praha 2006)
  (Eva Králíková)
  Monografie s výbornou obrazovou dokumentací si především klade za cíl poskytnout lékařům souhrn aktuálních poznatků o dané problematice. Cena monografie je 150 Kč. V prodeji je na akcích ČSK nebo si ji můžete zakoupit v Apolence, sídle ČSK, Slavojova 22, Praha 2 (Ivana Andresová nebo Ing. Jolana Kunrtová).
 • Právní poradna: ..... s. 22
  Zaměstnání absolventky SEŠ jako zubní instrumentářky.
  Právní poradna – změna podmínek od 1. 1. 2007
 • Ekonomická poradna: ..... s. 22
  Sleva na dani na nezaopatřené dítě.
 • Fotoúsměv ..... s. 23

NĚCO NA ZUB ..... s. 24