LKS č. 11, listopad 2006, ročník 16

Z OBSAHU

 

ÚVODNÍK: O bílé paní .......... s. 1
(Jiří Pekárek, prezident ČSK)

STOMATOLOGICKÉ FÓRUM .......... s. 2-3
* Křest monografie Kouření a dutina ústní
Monografie Kouření a dutina ústní, kterou vydala v rámci své ediční činnosti ČSK ve spolupráci s nakladatelstvím Havlíček Brain Team, byla slavnostně uvedena na trh. Její křest se uskutečnil ve čtvrtek 12. října na veletrhu Pragodent 2006, v rámci doprovodného programu ČSK Pragodent Plus. Autory publikace jsou renomovaní odborníci doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc., ze Stomatologické kliniky LF UK a FN Hradec Králové, a prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D., z Fingerlandova ústavu patologie LF UK a FN Hradec Králové. Monografie s výbornou obrazovou dokumentací si především klade za cíl poskytnout lékařům souhrn aktuálních poznatků o dané problematice. Cena monografie je 150 Kč. V prodeji bude na akcích ČSK nebo si ji můžete zakoupit v Apolence, sídle ČSK (Ivana Andresová nebo Ing. Jolana Kunrtová).

* Ceník inzerce v LKS na rok 2007
Nový dokument Ceník a podmínky inzerce v LKS na rok 2007 je zveřejněn ve formátu PDF na webových stránkách ČSK (www.dent.cz) pod odkazem Nabídka komerčních služeb nebo LKS. Na vyžádání je k dispozici také v Oddělení služeb ČSK, Ivana Maňáková, tel.: + 420 234 709 614, GSM: +420 603 825 154, e-mail: manakova@dent.cz

STAVOVSKÁ POLITIKA
* Pražský kongres již podeváté .......... s. 4-5
Praha prozářená vlídným podzimním sluncem přivítala v plném lesku účastníky a hosty největší odborné události pořádané Českou stomatologickou komorou. Mezinárodní kongres PRAŽSKÉ DENTÁLNÍ DNY se konal pod tímto názvem již podeváté. Do Národního domu na Vinohradech se ve dnech 11.-14. října 2006 sjelo na devět set účastníků, především zubních lékařů z celé republiky a ze zahraničí. Milými hosty byli prezident CED (dříve EU-DLC) dr. Wolfgang Doneus a zástupci národních asociací zubních lékařů, kteří se zúčastnili mezinárodního workshopu. Toto nahlédnutí do pracovní a společenské atmosféry kongresu je prvním ze série reportáží, které pro LKS připravujeme.

* Novinka dentálního veletrhu – PRAGODENT PLUS .......... s. 6-7
Pro veletrh PRAGODENT 2006, který se konal 12.-14. října, ČSK nově připravila doprovodný program s výstižným názvem PRAGODENT PLUS. Jeho cílem bylo nabídnout návštěvníkům jak z řad zdravotníků, tak i široké veřejnosti vedle výstavních expozic ještě něco navíc. Nabídka zahrnovala informační servis a poradenské služby pro dentální tým, přednášky a diskusní fóra, zajímavé prezentace a také soutěže. V Pravém křídle Průmyslového paláce, kde se PRAGODENT PLUS na ploše 600 m2 odehrával, bylo po celé tři dny opravdu živo. Tato reportáž je zatím jen stručným průřezem celého dění.

* Soutěž EXPONÁT PLUS 2006 – prestižní novinka .......... obálka
Česká stomatologická komora ve spolupráci se Spolkem českých zubních lékařů připravila pro letošní Pragodent 2006 novou soutěž, v níž jsou oceňovány vybrané výrobky a služby vystavované či nabízené na tomto specializovaném veletrhu dentálních výrobků. Podle počtu exponátů, přihlášených do čtyř soutěžních kategorií, je nesporné, že tato premiéra skutečně zaujala. Celkem 42 produktů posuzovala odborná porota navržená Spolkem českých zubních lékařů a jmenovaná Komorou. Vítězům v jednotlivých kategoriích byl udělen diplom EXPONÁT PLUS 2006. Tento diplom, který obsahuje logo Komory podobně jako Pečeť ČSK nebo Osvědčení odbornosti, je pro vítězné firmy a jejich výrobky či služby známkou kvality. Článek obsahuje výsledky soutěže EXPONÁT PLUS 2006.

* Exponát, který mě nejvíce zaujal .......... s. 12
Pod tímto názvem se po řadu minulých ročníků veletrhu Pragodent konala na stánku ČSK anketa, v níž návštěvníci dávali svůj hlas exponátu, který považovali za nejlepší. Po několikaleté přestávce Komora letos na tradici této návštěvnické ankety opět navázala. V sobotu 13. října byly sečteny hlasovací lístky a na závěr veletrhu Pragodent 2006 a doprovodného programu PRAGODENT PLUS slavnostně předal prezident ČSK MUDr. Jiří Pekárek diplom vítězovi. Z odevzdaných anketních lístků bylo vylosováno čtrnáct výherců, kteří obdrží dárky (článek obsahuje jmenný seznam výherců).

* Aktuality pro členy ČSK .......... s. 8
Důležité informace týkající se především smluvních vztahů zpracované na základě jednání představenstva ČSK (6.-7. 10. 2006) a jednání předsedů OSK (20. a 27. 10. 2006).

* Zubní průkaz dítěte .......... s. 8
ČSK vydala za podpory FDI a Signal dalších 90 000 zubních průkazů pro děti ve věku 2–6 let, které minula první vlna předávání zubních průkazů v porodnicích. Jde tedy o děti, které se narodily před rokem 2005 a zubní průkaz nemohly obdržet. O pomoc při distribuci jsme požádali předsedy OSK. U řady z nich jsou tyto průkazy pro zubní lékaře, kteří ošetřují děti, již nyní k dispozici.

* Řídíme se řády Komory? .......... s. 9
Jiří Jandl
Upozornění na jednání zubních lékařů, které je v rozporu s etikou a Stavovským řádem ČSK.

* Z výročního zasedání a světového kongresu FDI .......... s. 10
Jiří Zemen
Výroční zasedání parlamentu zubních lékařů z celého světa provázené kongresem Světové dentální asociace - FDI (World Dental Federation) a dentální výstavou se konalo v moderním čínském velkoměstě Šenzenu ve dnech 20.-25. 9. 2006. Této nejvýznamnější světové profesní události se zúčastnili zástupci ČSK.

ANKETA
* Jaký byl Pragodent 2006? .......... s. 12

MALÉ ILUSTROVANÉ REPETITORIUM
Téma: Chronická periodontitida spojená se špatným endodontickým ošetřením .......... s. 17-18
(Zdeněk Holub)

PROFESIONALITA
* Fluoridová suplementace potravin v EU obhájena .......... s. 11
Edgar Oganessian, Zdeněk Broukal
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Evropského parlamentu byl na počátku letošního roku pověřen revizí stávajícího seznamu povolených aditiv pro lidskou potravu, obsaženého v direktivě 2002/46/EC z roku 2002. Revize a následná doporučení se týkala i přidávání fluoridů do potravy, kterou je podle citované direktivy také voda, kuchyňská sůl, mléko a jiné potraviny. Evropský parlament na svém zasedání dne 16. 5. 2006 hlasováním rozhodl o zachování fluoridů na seznamu povolených potravových aditiv.

* Ze zahraničí:
Ozonoterapie a další trendy v dětském zubním lékařství
Romana Ivančaková .......... s. 14
Ve dnech 8.-11. 6. 2006 se konal v Amsterdamu 8. kongres Evropské akademie pro dětské zubní lékařství - EAPD (European Academy of Paediatric Dentistry). Zúčastnilo se ho více než šest set zubních lékařů z osmačtyřiceti zemí světa, mezi nimi deset účastníků z České republiky.

Orální medicína – závažná témata mezioborové spolupráce
Radovan Slezák .......... s. 15
Ve dnech 31. 8.–2. 9. 2006 se konal v Záhřebu, hlavním městě Chorvatska, další z kongresů Evropské asociace orální medicíny – EAOM (8th Biennal Congress of the European Association of Oral Medicine). Tentokrát byl rámcově zaměřený na problematiku mezioborové péče o nemocné s chorobami projevujícími se postižením ústní sliznice, genitálu a očí.

* Odborné společnosti:
Implantologické sympozium opět s mezinárodní účastí
Antonín Šimůnek .......... s. 19
41. sympozium Implantologického klubu ČR se konalo 30. 9. 2006 ve Zvíkově.

* Recenze:
Practical Oral Medicine .......... s. 16-17
(Iain Macleod, Alexander Crighton; Quintessence Publishing Co. Ltd., 2006) (Radovan Slezák)

* Žádost o pomoc při pátrání .......... s. 21
Policie ČR žádá zubní lékaře o spolupráci při stomatologické indentifikaci neznámé mrtvé ženy.

* Právní poradna: .......... s. 22
Záruční doba zboží zakoupeného na IČ.

* Ekonomická poradna: ............ s. 22
Uplatnění daňové ztráty při společném zdanění manželů.

* Fotoúsměv .......... s. 23

NĚCO NA ZUB .......... s. 24