LKS č. 10, říjen 2006, ročník 16

Z OBSAHU

ÚVODNÍK: O bílých klávesách ...... s. 1
(Jiří Pekárek, prezident ČSK)

STOMATOLOGICKÉ FÓRUM  ...... s. 2-3

 • ČSK vás zve na PRAGODENT PLUS
  Pro veletrh Pragodent 2006 připravila ČSK doprovodný program, který pod názvem PRAGODENT PLUS bude probíhat po celou dobu veletrhu (12.-14. 10.) v Pravém křídle Průmyslového paláce. Informační brožura s časovým harmonogramem jednotlivých akcí byla rozesílána členům ČSK s LKS č. 10/2006.
 • Nová kniha vydaná Komorou
  V rámci své ediční činnosti vydává ČSK v těchto dnech další, v pořadí již třetí publikaci. Její název je Kouření a dutina ústní a autory jsou doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc., a doc. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D., oba z FN Hradec Králové.
 • Krizový štáb jednal s ministrem zdravotnictví Tomášem Julínkem
  Informace z jednání, které se uskutečnilo 19. 9. 2006.

STAVOVSKÁ POLITIKA

 • Z valné hromady ČSK ..... s. 6-7
  Na rozdíl od květnové mimořádné valné hromady měla tato, která se konala v Praze v sobotu 9. září 2006, podstatně klidnější atmosféru. Zubní lékaři, kterých přijelo téměř čtyři sta, si chtěli především ujasnit postupy a stanoviska Komory v současné nepřehledné situaci. Díky reprezentativní účasti zástupců zdravotních pojišťoven - s výjimkou VZP - měli možnost také přímo diskutovat o podrobnostech týkajících se smluvních vztahů. Tématem jednání dále byly úhrady stomatologické péče a nové nároky na provoz zdravotnických zařízení.
 • Aktuality pro členy ČSK ..... s. 8
  Důležité informace zpracované na základě jednání představenstva ČSK dne 8. září 2006, které zároveň byly obsahem valné hromady ČSK.
 • Pražské dentální dny 2006 ..... s. 8
  Informace o mezinárodním kongresu ČSK, který se koná ve dnech 11.–14. 10. 2006, Národní dům na Vinohradech, Praha 2. Na kongres se stále ještě můžete přihlásit! Registrace bude možná i přímo na místě!

ANKETA

 • Jak se zubní lékaři orientují ve smluvním chaosu? ..... s.12

REPORTÁŽ

 • Co přinesly reformní zákony slovenské komoře ..... s. 16-17
  MUDr. Ján Gašič, prezident SKZL, a MUDr. Jozef Fábry, viceprezident SKZL, hovoří o situaci ve Slovenské komoře zubních lékařů a o dopadech tzv. reformním zákonů, které vstoupily v platnost 1. 1. 2005.

ODBORNÉ SDĚLENÍ

 • Nové postupy neodkladné resuscitace: doporučení pro stomatologickou praxi ..... s. 23-28
  Jiří Málek1), Pavel Hájek2)
  1)Klinika anesteziologie a resuscitace FN Královské Vinohrady a 3. LF UK v Praze
  2)Stomatologická klinika FN Královské Vinohrady a 3. LF UK v Praze

  Souhrn: Úsilí lékařů o zlepšení přežívání obětí srdeční zástavy vedlo k vytvoření Evropské rady pro resuscitaci. Ta od roku 1992 publikuje doporučení jednoduchých a přitom účinných postupů kardiopulmonální resuscitace (KPR). Nejnovější doporučení této komise bylo vydáno koncem roku 2005. V aktualizovaném algoritmu resuscitace zůstává na prvním místě diagnostika bezvědomí a zabezpečení průchodnosti dýchacích cest. Při absenci normálního dýchání následuje okamžité volání zdravotnické záchranné služby (ZZS). Poté je třeba ihned zahájit kardiopulmonální resuscitaci (KPR), a to zevní masáží srdce. Pro co nejvyšší efekt musí být minimalizovány přestávky v kompresích. Při jejich přerušení klesá průtok koronárními tepnami a je třeba několika dalších kompresí k obnovení původního průtoku. Nově je stanoven poměr hrudních kompresí a umělé plicní ventilace na poměr 30:2 u dospělých i u dětí (kromě kojenců) a pokud k zástavě oběhu došlo před neznámou dobou a není okamžitě dostupný defibrilátor. Tento poměr vede ke snížení počtu přerušení kompresí. Resuscitaci bez pomůcek provádí vždy jedna osoba; je-li více zachránců, střídají se při pocitu únavy po cca 2 minutách. Pokud je k dispozici defibrilátor, je v případě monitorované fibrilace komor použit jako první opatření, jinak se provádí KPR asi 2 minuty a teprve pak se provede výboj. Po defibrilaci je nutno pokračovat v KPR výše uvedeným způsobem po dobu 2 minut tak, abychom minimalizovali dobu mezi defibrilací a masáží a teprve pak se kontroluje srdeční rytmus. Při zajištěných dýchacích cestách (tracheální intubací) ventilujeme postiženého frekvencí 10 dechů za minutu bez přestávek v nepřímé masáži. Doporučení varuje před nežádoucí hyperventilací.
  Klíčová slova: neodkladná resuscitace, doporučené postupy.

MALÉ ILUSTROVANÉ REPETITORIUM
Téma: Poleptání ústní sliznice při hyposialii ...... s. 31-32
(Radovan Slezák)

PROFESIONALITA

 • Vzdělávací středisko ČSK informuje: Cyklus vzdělávacích akcí aneb Večerní škola ..... s. 11
  Informace o novince, kterou připravilo VS ČSK pro podzim 2006. Konkrétní nabídka akcí v rámci Večerní školy je zveřejněna v příloze LKS Vzdělávací akce ČSK a na webových stránkách ČSK.
 • Nová role antibiotik v parodontologii? ..... s. 19
  (Jan Streblov)
  V zářijovém čísle časopisu Journal of Clinical Periodontology uveřejnila skupina chilských a amerických vědců velmi zajímavou studii, která zkoumá vliv antibiotik při léčbě parodontitidy.
 • Recenze:

  Periodontal Management of Children, Adolescents and Young Adults ..... s. 35
  (Valerie Clerehugh, Aradhna Tugnait, Iain L. C. Chapple; Quintessence Publishing Co. Ltd., 2004) (Radovan Slezák)
 • Právní poradna: Odborná praxe absolventa. ..... s. 38
 • Ekonomická poradna: Nárok na dovolenou při mateřské dovolené a rodičovské dovolené. ..... s.38
 • Fotoúsměv ..... s. 39

NĚCO NA ZUB ..... s. 40