LKS č. 6, červen 2006, ročník 16

Z OBSAHU

ÚVODNÍK: O bílé rukavičce ...... s. 1
(Jiří Pekárek, prezident ČSK)

STOMATOLOGICKÉ FÓRUM  ...... s. 2-3

 • Ze Slovenska
 • Tiskové prohlášení představenstva ČLK (19. 5. 2006)

STAVOVSKÁ POLITIKA

 • Z mimořádné valné hromady ČSK ..... s. 4-5
  Mimořádná valná hromada ČSK v sobotu 20. května 2006 v Praze zahájila jako první z akcí Týden zdravotnického neklidu, který vyhlásil Krizový štáb lékařů, lékárníků a nemocnic. Vzhledem k tomu, že účast veřejně přislíbil ministr zdravotnictví David Rath, vzbudila už dopředu tato akce velký zájem médií a zaznamenala i rekordní počet účastníků, kterých podle odhadů bylo kolem tisícovky. Tříhodinová výměna názorů mezi ministrem a nespokojenými zubními lékaři, zubními techniky, sestrami, hygienistkami a dalšími zdravotníky byla plná názorových střetů.
 • Týden zdravotnického neklidu ..... s. 6-7
  Několikaměsíční protesty proti současné vládní zdravotní politice a krokům ministra zdravotnictví Davida Ratha vyvrcholily Týdnem zdravotnického neklidu, který probíhal ve dnech 20. – 26. května 2006 po celé republice pod jednotným heslem „Nejsme pokusnými králíky doktora Ratha“. Ke Krizovému štábu lékařů, lékárníků a nemocnic, který byl hlavním organizátorem, se připojily Krizový štáb nelékařů a některé pacientské organizace. Časopis LKS přináší průřez jednotlivými akcemi, které vyvrcholily v pátek 26. 5. 2006 protestním pochodem Prahou.
 • Čtvrtý měsíc Krizového štábu (28. 4. – 30. 5. 2006) ..... s. 7
  Přehled činnosti Krizového štábu lékařů, lékárníků a Asociace českých a moravských nemocnic.
 • Z jednání 45. sněmu ČSK ..... s. 10-11
  Brno 13. – 14. 5. 2006
  Reportáž z jednání sněmu, usnesení a prohlášení adresované členům vlády ČR
 • Návrh vyhlášky o rámcových smlouvách – konec svobody soukromých zubních praxí ..... s. 12-13
  Ministr zdravotnictví David Rath připravuje vyhlášku o rámcových smlouvách mezi zdravotními pojišťovnami a zdravotnickými zařízeními. V současnosti je návrh vyhlášky k dispozici ve dvou variantách – A a B. Zatím není jasné, zda bude vyhláška skutečně vydána, nicméně to, co návrhy obsahují, je závažné a v některých ustanoveních až nehorázné. Tato vyhláška, která je v rozporu se zákonem i Ústavou ČR, zcela popírá rámcovou smlouvu jako dobrovolný a přijatelný smluvní vztah dvou partnerů a jednoznačně ji mění v diktát státu vůči skupině obyvatel.
 • Pražské dentální dny 2006 ..... s. 23
  (11.–14. 10. 2006, Národní dům na Vinohradech, Praha 2)

ANKETA

 • Co přinesla diskuse s ministrem Davidem Rathem? ..... s.9

ODBORNÉ SDĚLENÍ

 • Pulpoparodontální onemocnění (Souhrnný referát) ..... s. 16-21
  Hana Poskerová; pracoviště: Stomatologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně;
  Souhrn: Sdělení podává přehled o současném stavu problematiky pulpoparodontálních onemocnění a zaměřuje se na jejich etiologii, diagnostiku a terapii. Autorka objasňuje vzájemné vztahy mezi zubní dření a periodonciem a vysvětluje souvislosti při šíření infekce mezi oběma tkáněmi. Uvádí přehlednou klasifikaci pulpoparodontálních postižení a rozebírá možnosti jejich terapie.
  Klíčová slova: pulpoparodontální onemocnění, kořenové ramifikace, dentinové tubuly, sinus tract, onemocnění parodontu, onemocnění pulpy.

MALÉ ILUSTROVANÉ REPETITORIUM
Téma: Orální lichen planus u nemocného s chronickou hepatitidou typu C ...... s. 25-26
(Radovan Slezák, Věra Bartáková)

PROFESIONALITA

 • SMS brána ČSK již zprovozněna! ..... s. 14
  Informace o zprovoznění SMS brány ČSK, kterou mohou pro individuální potřebu využívat všichni členové ČSK. Jejím prostřednictvím lze z webové stránky (www.dent.cz) rozesílat jednotlivé i hromadné SMS. Součástí článku je návod na zprovoznění této služby.
 • Vzdělávací středisko ČSK informuje:

  Novela Řádu ČSK o celoživotním vzdělávání zubních lékařů ..... s. 23
  Na 45. sněmu ČSK v Brně byla s účinností od 14. 5. 2006 schválena novelizace Řádu ČSK o celoživotním vzdělávání zubních lékařů. Vzhledem k tomu, že změna se dotkne poměrně velké části členů Komory, kteří jsou zařazeni do rozšířené odborné přípravy k získání Osvědčení PZL parodontolog, stomatochirurg a pedostomatolog, přináší článek plné znění této změny s vysvětlujícím komentářem.
 • Recenze:

  Biomimetics in Periodontal Regeneration ..... s. 27
  (David L. Cochran, Jan L. Wennström, Eiji Funakoshi, Lars Heijl; Quintessence Publishing Co, Inc, Chicago 2003)
  (Jan Streblov)
 • Právní poradna: Potvrzení pro pojišťovnu k výši odškodnění bolesti ..... s. 30
 • Ekonomická poradna: Proplácení neschopenky zaměstnanci od 1. 1. 2007 ..... s.30
 • Fotoúsměv ..... s. 31

NĚCO NA ZUB ..... s. 32