LKS č. 2, únor 2006, ročník 16

Z OBSAHU

ÚVODNÍK: O bílé holi ...... s. 1
(Jiří Pekárek, prezident ČSK)

STOMATOLOGICKÉ FÓRUM  ...... s. 2-3

 • Z jednání RK ČSK (Praha 13. 1. 2006)
  (Jiří Jandl)
 • Media a my
  Ohlasy na brífink ČSK ze dne 17. 1. 2006, na němž prezident ČSK MUDr. Jiří Pekárek označil způsob projednávání a schválení zákonů o zdravotním pojištění a zdravotních pojišťovnách, které koncem loňského roku přijala sněmovna, za legislativní puč.

STAVOVSKÁ POLITIKA

 • Krizové zasedání předsedů oblastních stomatologických komor:
  K NÁVRATU PŘED ROK 1989 NIKDY NEBYLO TAK BLÍZKO
  ...... s. 4
  Ve vyhrocené situaci našeho zdravotnictví svolala ČSK krizové zasedání všech předsedů OSK do Prahy, které se konalo 27. ledna 2006 v Národním domě na Vinohradech. Předsedové OSK a krajští mluvčí spolu se zástupci představenstva ČSK jednali o nebezpečí návratu ke státnímu zdravotnictví a o jeho dopadech na zubní lékaře. Jednomyslně se shodli na tom, že další osud soukromých praxí je vážně ohrožen a projednali další postup ČSK. Své stanovisko formulovali do prohlášení, které bezprostředně po ukončení krizového zasedání předali médiím.
 • Z vystoupení prezidenta ČSK MUDr. Jiřího Pekárka na krizovém zasedání předsedů OSK:
  DNEŠNÍ SITUACE VE ZDRAVOTNICTVÍ
  ..... s. 5-7
  Prezident ČSK MUDr. Jiří Pekárek zevrubně zmapoval situaci ve zdravotnictví, jednotlivé události uvedl do vzájemných souvislostí, veřejnosti často záměrně skrývaných, a otevřeně pojmenoval to, co mnozí možná jen podvědomě cítí – jednotlivé kroky ministra Davida Ratha cíleně směřují k zestátnění celého systému zdravotnictví a zafixování tohoto stavu po volbách. Podrobně rozebral i možnosti, které nyní zubní lékaři mají ke zvrácení tohoto nepříznivého vývoje, a konkrétně popsal aktivity, na které se Komora soustřeďuje.
 • Informační kampaň ČSK ..... s. 7
  Informace pro členy ČSK o jednotlivých akcích Komory zaměřených jak na zubní lékaře, tak na pacienty (plakátová kampaň, mimořádná valná hromada ČSK v květnu atd.) v souvislosti se současnou krizí ve zdravotnictví.
 • Do Síně slávy ČSK vstoupily další význačné osobnosti .... s. 10-13
  LKS představuje zubní lékaře, kteří na slavnostním sněmu ČSK v pražském Karolinu dne 15. října 2005 převzali čestný titul Osobnost české stomatologie, a další osobnosti, které převzaly Poděkování ČSK
 • Pražské dentální dny 2006 ..... s. 17
  (11. – 14. 10. 2006, Národní dům na Vinohradech, Praha 2)

ODBORNÉ SDĚLENÍ

 • Orální lichen planus a hepatitida C ...... s. 18-21
  Petr Kalfus1), Ivo Dřízhal2), Pavel Živný3); pracoviště: 1)Soukromá zubní praxe Jaroměř, 2)Stomatologická klinika LF UK a FN Hradec Králové, 3)Ústav lékařské biochemie a diagnostiky LF UK a FN Hradec Králové
  Souhrn: Orální lichen planus (OLP) je v současnosti po recidivujících aftách velice pravděpodobně druhým nejčastějším onemocněním ústní sliznice. Předmětem sdělení jsou souvislosti mezi OLP a jaterními onemocněními. Zvláštní pozornost věnovali autoři na základě literárních údajů možnosti zvýšeného rizika nákazy virem hepatitidy C ve stomatologické ordinaci, protože hepatitida C je dle řady prací často diagnostikována ve spojení s orální formou lichen planus. Do studie zařadili 50 pacientů s orálním lichen planus, 16 pacientů s chronickou hepatitidou C a kontrolní skupinu 207 osob. Autoři ve studii neprokázali zvýšené riziko nákazy virem hepatitidy C u pacientů s orálním lichen planus.
  Klíčová slova: orální lichen planus, hepatitida C, jaterní testy, onemocnění ústní sliznice.

MALÉ ILUSTROVANÉ REPETITORIUM
Téma: Pokročilá chronická parodontitida ...... s. 27-28
(Radovan Slezák)

ANKETA

 • Vyplatí se kopat za komorové barvy? ..... s. 9

REPORTÁŽ

 • Praktický kurs – kongresová novinka zaujala ..... s. 16-17
  S francouzským lektorem dr. Jeanem-Philippem Malletem o praktickém kursu Endodoncie, reendodoncie a RVG, který se konal v říjnu v rámci programu PDD 2005.

PROFESIONALITA

 • Ze Slovenska: Prohlášení SKZL; Změna v sekretariátu SKZL ..... s. 15
 • Vzdělávací středisko ČSK informuje: Jarní stomatologické fórum ..... s. 15
  Polytematická vzdělávací akce určená stomatologickému týmu (zubní lékaři, sestry, dentální hygienistky) se koná dne 17. 3. 2006 v Praze v Národním domě na Vinohradech.
 • Ze zahraničí: Ze sjezdu Evropské protetické asociace (EPA) ..... s. 22
  (Romana Vošická, Jiří Holakovský, Lukáš Cupal) Informace z 29. sjezdu EPA ve dnech 1.-3. 9. 2005 v Poznani.
 • Zubní lékařství v Evropské unii a pracovní příležitosti pro české zubní lékaře – 12. část: Itálie ..... s. 24-25
  (Lusine Samsonyan, Jan Streblov)
 • Zkušenosti se specializační atestací z ortodoncie ..... s. 26
  (Milada Hálková)
 • Recenze: Slavné české lebky ..... s. 29
  (Jiří Ramba; Galén, Praha 2005)
  (Jan Novák)
 • Ekonomická poradna: Průměrné ceny pohonných hmot za rok 2005; Minimální mzda v roce 2006 ..... s. 30
 • Právní poradna: Úhrada za ošetření mimo ordinační hodiny ..... s. 30
 • Fotoúsměv ..... s. 31

NĚCO NA ZUB ..... s. 31

MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA LKS 2/2006:
PLAKÁT ČSK URČENÝ K VYLEPENÍ V ZUBNÍCH ORDINACÍCH