LKS č. 1, leden 2006, ročník 16

Z OBSAHU

ÚVODNÍK: O bílých místech ...... s. 1
(Jiří Pekárek, prezident ČSK)

STOMATOLOGICKÉ FÓRUM  ...... s. 2-3

 • Pražské dentální dny 2006
  (11. – 14. 10. 2006, Národní dům na Vinohradech, Praha 2)
 • Upozornění pro slovenské čtenáře
 • Vystoupení MUDr. Jiřího Pekárka na kongresu ODS

STAVOVSKÁ POLITIKA

 • Aktuality pro členy ČSK ...... s. 4
  Informace z jednání představenstva ČSK 9.–10. 12. 2005
 • Apolenka – Dům českých zubních lékařů - Poděkování ..... s. 5
  Poděkování České stomatologické komory společnostem, firmám a jednotlivcům za pomoc při úpravě domu – sídla ČSK.
 • Z podzimního zasedání EU-DLC ..... s. 6
  Brusel 28.–29. 11. 2005
  (Jiří Zemen)
 • Z jednání RK ČSK .... s. 6
  Praha 9. 12. 2005
  (Jiří Jandl)

ODBORNÉ SDĚLENÍ

 • Užití autologní aplikace krve při léčbě chronické hypermobility čelistního kloubu ...... s. 11-13
  (Vladimír Machoň; pracoviště: Oddělení maxillofaciální chirurgie Dětské stomatologické kliniky FN Motol, Praha a Stomatologické zařízení T. Sokopa, Brno-Husovice)
  Souhrn: Autor se zabývá terapií hypermobilních stavů temporomandibulárního kloubu, přičemž hodnotí metodu autologní aplikace krve. Autor prezentuje tuto miniinvazivní léčbu jako efektivní, avšak u nepříznivých anatomických poměrů (ploché tuberculum articulare) je vhodnější užití chirurgické terapie.
  Klíčová slova: temporomandibulární kloub, hypermobilita.

MALÉ ILUSTROVANÉ REPETITORIUM
Téma: Chronická erytematózní orální kandidóza ...... s. 17-18
(Radovan Slezák)

ANKETA

 • Jaké mají plány noví předsedové OSK? ..... s. 7

REPORTÁŽ

 • Nejlepší postery z PDD 2005 ..... s. 10

PROFESIONALITA

 • Zubní péče ve Spojeném království: neslavný konec slavného systému ..... s. 8-9
  Příspěvek do diskuse o budoucnosti českého zdravotnictví.
  (Zdeněk Poledna)
 • Ze Slovenska: Slovenská komora zubních lékařů má ze sebou náročný rok ..... s. 9
 • Zubní lékařství v Evropské unii a pracovní příležitosti pro české zubní lékaře – 11. část: Francie ..... s. 14-15
  (Vladimír P. Kolář)
 • Recenze: Profily léčiv do kapsy ..... s. 19
  (Joachim Framm, David Plaček; Grada Publishing a Avicenum, Praha 2002)
  (Jaroslav Jedlička)
 • Odborné společnosti: XXXVIII. kongres Implantologického klubu ČR ..... s. 19
  (Antonín Šimůnek)
 • Právní poradna: Souhlas s lékařským zákrokem u nezletilých pacientů ..... s. 20
  (Jiří Slavík)
 • Ekonomická poradna: Odčitatelné položky při výpočtu daně z příjmu fyzických osob v roce 2006, daňová pásma pro výpočet daně ..... s. 22
 • Novinky z firem ..... s. 22
 • Fotoúsměv ..... s. 23

NĚCO NA ZUB ..... s. 24

ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA LKS 1/2006:
REJSTŘÍK ČLÁNKŮ ZVEŘEJNĚNÝCH V ČASOPISE LKS V ROCE 2005


MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA LKS 1/2006:
UPOZORNĚNÍ PRO ČLENY ČSK K DODATKŮM SMLUV SE ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI