LKS č. 11, listopad 2005, ročník 15

Z OBSAHU
ÚVODNÍK: O jedenáctém ministrovi .... s. 1
(Jiří Pekárek, prezident ČSK)

STOMATOLOGICKÉ FÓRUM .... s. 2-3

 • Kudy do Apolenky?
  Mapa s vyznačením dostupnosti MHD do Apolenky – Domu českých zubních lékařů, Slavojova 22, 128 00 Praha 2, kde je od 21. září 2005 sídlo ČSK. Dále zde sídlí sekretariáty OSK Praha 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, sekretariáty odborných společností (Česká stomatochirurgická společnosti, Česká parodontologická společnost, Česká společnost protetické stomatologie), Spolek českých zubních lékařů a Středisko služeb ČSK, s. r. o.
 • Zubní lékaři podpořili říjnovou protestní akci
  Protestní akce proti pozdním úhradám zdravotní péče od Všeobecné zdravotní pojišťovny, organizovaná Sdružením praktických lékařů ČR za podpory většiny organizací ve zdravotnictví včetně ČSK, se konala dne 6. října 2005.

STAVOVSKÁ POLITIKA

 • Mezinárodní dentální podzim .... s. 4-5
  Praha 12. – 15. 10. 2005
  Fotoreportáž z odborných a společenských akcí České stomatologické komory: mezinárodní kongres Pražské dentální dny 2005 na Žofíně, mezinárodní workshop na téma Zubní lékařství versus liberalizace služeb, veletrh Pragodent 2005, zasedání Slavnostního sněmu ČSK ve Velké aule Karolina.
 • Apolenka – to je Dům českých zubních lékařů .... s. 6
  Reportáž ze slavnostního otevření sídla ČSK dne 15. 10. 2005.
 • Ze zasedání a kongresu FDI .... s. 7
  Montreal, 20. – 27. 8. 2005
  (Jiří Zemen, Eduard Cimbura)
 • Z jednání představenstva ČSK .... s. 8
  (ve dnech 7. – 8. 10. 2005)
 • Z jednání revizní komise ČSK .... s. 8
  (dne 7. 10. 2005)
 • SMS-aktuality, e-mailové zprávy .... s. 8
  Návod, jak se může člen ČSK přihlásit ke službě rozesílání aktuálních informací z centra ČSK.

ODBORNÝ ČLÁNEK
Rekonstrukce zubů dolní čelisti během šesti hodin .... s. 15-17
(Tomáš Vosáhlo, Antonín Šimůnek, Dana Kopecká; pracoviště: Stomatologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové)
Souhrn: Autoři prezentují vlastní modifikaci okamžitého zatížení implantátů při ošetření bezzubé dolní čelisti. Provizorní podmíněně snímatelný můstek zhotovují ze stávající totální protézy a připevňují jej k implantátům prostřednictvím otiskovacích kapen. Rekonstrukce zubního oblouku netrvá více než šest hodin. Přednosti metody spočívají především v rychlosti, spolehlivosti a jednoduchosti léčby ve spojitosti s relativně nízkými finančními náklady. Úspěšnost implantací je doložena krátkodobým sledováním 22 pacientů.
Klíčová slova: dentální implantáty, okamžité zatížení, oseointegrace, bezzubá čelist.

MALÉ ILUSTROVANÉ REPETITORIUM
Téma: Periostitida alveolárního výběžku dolní čelisti .... s. 19-20
(Radovan Mottl)

PROFESIONALITA

 • Zubní lékařství v zemích EU a pracovní příležitosti pro české zubní lékaře, 10. část .... s. 10
  (Jan Stuchlík)
 • Recenze: Zdravotnictví a daně .... s. 18
  (Alena Vančurová, Lenka Láchová, Jana Vítková; ASPI, Praha 2005)
  (Jiří Tesař)
 • Právní poradna .... s. 22
 • Ekonomická poradna .... s. 22
 • Vzdělávací středisko ČSK informuje:
  O osvědčení netradičně
  .... s. 23

ANKETA
* S čím přicházejí „nováčci“ do orgánů ČSK? (III.) .... s. 9

NĚCO NA ZUB .... s. 24

CENÍK A PODMÍNKY INZERCE V LKS NA ROK 2006 .... s. 12-13