LKS č. 10, říjen 2005, ročník 15

Z OBSAHU
ÚVODNÍK: O desáté řadě .... s. 1
(Jiří Pekárek, prezident ČSK)

STOMATOLOGICKÉ FÓRUM .... s. 2-3

 • Komora se přestěhovala
  (od 21. září 2005 sídlí ČSK na adrese: Slavojova 22, 128 00 Praha 2)
 • Média a my
  Reakce ČSK na mediální vystoupení ministryně zdravotnictví a její článek Modrý kočkopes zdravotnictví neuzdraví (Hospodářské noviny 25. 7. 2005)

STAVOVSKÁ POLITIKA

 • Z jednání valné hromady ČSK .... s. 4-5
  Reportáž a prohlášení účastníků valné hromady, Praha 17. 9. 2005
 • Schůzka s premiérem ČR .... s. 6
  Dne 12. 9. 2005 informoval prezident ČSK MUDr. Jiří Pekárek premiéra ČR Ing. Jiřího Paroubka o hrozícím nedostatku zubních lékařů s prognózou do roku 2019.
 • Z jednání revizní komise ČSK .... s. 5
  (dne 16. 9. 2005)
 • Proč někdo dostává komorové SMS-aktuality a jiný ne? .... s. 7
 • Pražské dentální dny .... s. 9
  Informace o mezinárodním kongresu ČSK, který se koná ve dnech 12. – 15. října 2005 v Praze, v paláci Žofín

ODBORNÝ ČLÁNEK
Slitiny v zubní protetice .... s. 22-25
(Taťjana Dostálová; pracoviště: Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN Praha)
Souhrn: Cílem sdělení je zhodnotit technické a technologické poznatky o používání kovů a kovových slitin v protetice.
Klíčová slova: stomatologie, protetika, kovy, slitiny.

MALÉ ILUSTROVANÉ REPETITORIUM
Téma: Globulomaxilární cysta .... s. 28-30
(Radovan Slezák, Luboš Tuček)

PROFESIONALITA

 • Vzdělávací středisko ČSK informuje: Profesní zkouška .... s. 9
 • Dentitio ´05 - 1. středoevropské stomatologické setkání .... s. 11
  Akci pořádají ve dnech 25. – 26. 11. 2005 v Praze společně Komora zubních lékařů Berlín, Česká stomatologická komora a Rakouská lékařská komora
 • Zubní lékařství v zemích EU a pracovní příležitosti pro české zubní lékaře, 9. část .... s. 14-15
  (Jan Stuchlík)
 • Světový studentský kongres v Praze byl úspěšný .... s. 18-19
  Ze světového kongresu IADS a YDW, který organizovalo Sdružení studentů stomatologie ČR v Praze ve dnech 8. – 14. 8. 2005
  (Vladimír Filipi a Redakce)
 • Recenze: Rukověť zubního lékaře – Ošetřování pacientů s komplikujícím zdravotním stavem .... s. 32-33
  (Věra Bartáková, Robert Houba, Jiří Zemen; ČSK a Havlíček Brain Team, Praha 2005)
  (Jaroslav Opravil, Ivan Satko)
 • All-in-one adheziva ve slepé uličce? .... s. 35
  (Jan Streblov)
 • Ve spirále času .... s. 35
  (Robert Houba)
 • Právní poradna .... s. 37
 • Ekonomická poradna .... s. 38

ANKETA
* S čím přicházejí „nováčci“ do orgánů ČSK? (II.) .... s. 13

NOVINKY Z FIREM .... s. 39


NĚCO NA ZUB .... s. 40