LKS č. 7-8, červenec-srpen 2005, ročník 15

Z OBSAHU
ÚVODNÍK: O sedmém schodu a osmém chodu .... s. 1
(Jiří Pekárek, prezident ČSK)

STOMATOLOGICKÉ FÓRUM s. 2-3

 • Pozvánka na valnou hromadu členů ČSK (sobota 17. září 2005 v Národním domě na Vinohradech)
 • Důležité informace pro členy ČSK:
 • Výsledky dohodovacího řízení o výši úhrad zdravotní péče na 2. pololetí 2005
 • Hygienické požadavky na provoz zdravotnického zařízení

STAVOVSKÁ POLITIKA

 • Aktuality pro členy ČSK .... s. 4
 • Z jednání představenstva ČSK (17. – 19. 6. 2005)
 • Z květnového a červnového jednání RK ČSK (13. 5. a 17. 6. 2005)
 • Ze zasedání EU-DLC (Amsterdam 19. – 21. 5. 2005) .... s. 5
 • Pražské dentální dny 2005 .... s. 5
  (Mezinárodní kongres ČSK, 12. – 15. října 2005)

ODBORNÝ ČLÁNEK
* Konzervativní terapie? Ano! (Kazuistika) .... s. 15
(Bohumil Mališ; pracoviště: Privátní praxe Liberec)
Souhrn: Autor popisuje klinický případ konzervativního řešení rozsáhlého periapikálního defektu charakteru radikulární cysty. Klíčová slova: radikulární cysta, konzervativní terapie.

MALÉ ILUSTROVANÉ REPETITORIUM
Téma: Interradikulární a periapiální ostitida provázená zevní resorpcí kořenů .... s. 19-20
(Zdeněk Holub)

PROFESIONALITA

 • Zubní lékařství v zemích EU a pracovní příležitosti pro české zubní lékaře, 7. část (Jan Streblov) ... s. 9-11
 • VS ČSK informuje:
  K velké vzdělávací akci v prosinci (10. 12. 2005) .... s. 14
 • Ze Slovenska: Vedení registru při nepovinném členství .... s. 14
 • Ze zahraničí: Inovace ve stomatologii – IDS v Kolíně nad Rýnem .... s. 14
 • Odborné společnosti: .... s. 16
 • Z akcí České parodontologické společnosti
 • Sympozium Implantologického klubu ČR
 • Recenze: Fotoprotekce kůže (Karel Ettler; Triton, Praha 2004) (Radovan Slezák) .... s. 21
 • Právní poradna: .... s. 22
  Aktuálně pro absolventy: Doklady o absolvování vysokoškolského studia (Jiří Slavík)
 • Ekonomická poradna .... s. 22

ANKETA
* Jak si vedou krajští mluvčí? .... s. 7

NOVINKY Z FIREM .... s. 23

NĚCO NA ZUB .... s. 24