LKS č. 6, červen 2005, ročník 15

Z OBSAHU

ÚVODNÍK: O šestém decenniu ...... s. 1
(Jiří Pekárek, prezident ČSK)

STOMATOLOGICKÉ FÓRUM  ...... s. 2-3
Setkání krajských mluvčích (Brno 13. 5. 2005)

STAVOVSKÁ POLITIKA

 • Z jednání 43. sněmu ČSK, usnesení ...... s. 4-5
  (Brno 14. – 15. 5. 2005)
  Sněmu zvolil orgány ČSK (viceprezident, představenstvo, revizní komise, čestná rada) na funkční období 2005-2009. Funkční období nově zvolených orgánů začíná 21. 9. 2005.
 • Pražské dentální dny 2005 ..... s. 7

ODBORNÝ ČLÁNEK
Poranění závěsného aparátu stálých zubů ..... s. 12-17
(Hana Hecová, Vlasta Merglová, Robert Houba
pracoviště: Stomatologická klinika LF UK a FN v Plzni
)
Souhrn: Autoři článku uvádějí přehled možných poranění závěsného zubního aparátu. Pro klasifikaci úrazů používají terminologii běžnou v anglické a skandinávské literatuře. U každého typu poranění uvádějí kromě charakteristických příznaků i doporučovaný způsob ošetření.
Klíčová slova: kontuze, luxace, avulze, zánětlivá resorpce.

MALÉ ILUSTROVANÉ REPETITORIUM
Téma: Cystické projasnění v dolní čelisti u pacientky s primární hyperparatyréozou (Jan Novák, Werner Engelke) ...... s. 19-20

PROFESIONALITA

 • VS ČSK informuje: Stomatologický den ...... s. 7
  (Brno 13. 5. 2005)
 • Ze Slovenska: Zasedal Jarní sněm SKZL ...... s. 9
 • Z redakční pošty: Pohled zvenčí ...... s. 9
  (anonym)
 • Zubní lékařství v zemích EU a pracovní příležitosti pro české zubní lékaře, 6. část ...... s. 11
  (Tomáš Kadlas, Jan Streblov)
 • Recenze: Kleště ...... s. 21
  (Leoš Šedo, Petrov Brno 2005) (Jiří Pekárek)
 • Právní poradna ...... s. 22
 • Ekonomická poradna ..... s. 22

ANKETA
Našly stomatologické kliniky a Komora společnou řeč? ...... s. 8

NOVINKY Z FIREM ...... s. 23

NĚCO NA ZUB ...... s. 24