LKS č. 5, květen 2005, ročník 15

Z OBSAHU

ÚVODNÍK: O páté práci Héraklově ...... s. 1
(Jiří Pekárek, prezident ČSK)

STOMATOLOGICKÉ FÓRUM  ...... s. 2-3

Tisková konference ČSK k otevřenému dopisu ČSK
zaslanému všem členům Poslanecké sněmovny, Senátu a vlády ČR

STAVOVSKÁ POLITIKA

 • Aktuality pro členy ČSK ...... s. 4
  Z jednání představenstva ČSK dne 8. 4. 2005
  Z jednání revizní komise ČSK dne 8. 4. 2005
  Ze setkání předsedů OSK se zástupci představenstva ČSK
  (Praha 22. 4., Olomouc 29. 4. 2005)
 • Nový scénář znárodnění praxí? (Jiří Pekárek) ..... s. 5
 • Pražské dentální dny 2005 ..... s. 8
  (Mezinárodní kongres ČSK, 12. – 15. října 2005)

ODBORNÝ ČLÁNEK
Kmenové buňky místo dentálních implantátů? ..... s. 15
(Antonín Šimůnek*, Miroslav Červinka**
pracoviště: *Stomatologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové, **Ústav lékařské biologie a genetiky LF UK v Hradci Králové
)

MALÉ ILUSTROVANÉ REPETITORIUM
Téma: Suché lůžko u staršího pacienta (Radovan Slezák, Jiří Bittner) ...... s. 17-18

PROFESIONALITA

 • Z redakční pošty: K cenovému dodatku ke smlouvě s VoZP ...... s. 6
  (Josef Pokorný, Pavel Chrz)
 • Představujeme spolupracovníky ČSK: Mgr. Jan Kovařík ...... s. 9
 • VS ČSK informuje ...... s. 6
  Opatření představenstva k registraci vzdělávacích akcí, poskytnutí garancí a požadavky na odbornou kvalitu vzdělávacích akcí zařazených do kreditního systému ČSK
 • Ze Slovenska: Sekretariát SKZL má nového ředitele ...... s. 9
 • Mezinárodní kongres studentů zubního lékařství ...... s. 10
  52. ročník kongresu Mezinárodní asociace studentů zubního lékařství (IADS) a Celosvětového sdružení mladých zubních lékařů (YDW) se koná ve dne 8. – 14. 8. 2005 v Praze ve spolupráci se Sdružením studentů stomatologie ČR
 • * Zubní lékařství v zemích EU a pracovní příležitosti pro české zubní lékaře, 5. část ...... s. 12-13
  (Tomáš Kadlas, Jan Streblov)
 • Recenze: Peniciliny. Farmakologie a klinická farmakologie ..... s. 19
  (Jan Příborský, Maxdorf, Praha 2004) (Radovan Slezák)
 • Právní poradna ..... s. 20-21
  Nová úprava bezúhonnosti jako podmínky způsobilosti k výkonu povolání zubního lékaře
 • Ekonomická poradna ..... s. 21
 • Výdaje na vzdělávání z pohledu daňových nákladů ..... s. 22
  Výklad daňového poradce ČSK k obsahu vkládané reklamy z LKS č. 4/2005 (Jiří Tesař)

ANKETA
Jak vidí absolventy lékaři-školitelé? ...... s. 8

NOVINKY Z FIREM ...... s. 23

NĚCO NA ZUB ...... s. 24