LKS č. 4, duben 2005, ročník 15

Z OBSAHU

ÚVODNÍK: O čtvrté cenové skupině ...... s. 1
(Jiří Pekárek, prezident ČSK)

STOMATOLOGICKÉ FÓRUM  ...... s. 2-3

STAVOVSKÁ POLITIKA

 • Zpráva o činnosti ČSK v roce 2004 ...... s. 4-6
  přednesená na 42. sněmu ČSK v Praze dne 26. února 2005 MUDr. Jiřím Pekárkem, prezidentem ČSK
 • Varujeme! ...... s. 7
  (Vratislav Čermák)
 • Koalice vyjádřila podporu ČSK ...... s. 7
  prohlášení Koalice soukromých lékařů s názvem: Stomatologové mají pravdu!
 • Aktuality pro členy ČSK ...... s. 8
  Z jednání představenstva ČSK dne 19. 3. 2005
  Z jednání revizní komise ČSK dne 18. 3. 2005
 • Dva dodatky s VoZP ...... s. 9
  Právní výklad cenového dodatku ke smlouvě s VoZP na I. pololetí 2005
 • Výzvy členům OSK ...... s. 9
  (Volby orgánů ČSK a OSK; Osobnosti do Síně slávy)
 • Ekonomika zubní praxe ...... s. 11
  Výsledky šetření nákladů a příjmů zubních ordinací za rok 2003 (Pavel Chrz)
 • Pražské dentální dny 2005 ...... s. 15
  (Mezinárodní kongres ČSK, 12. – 15. října 2005)

ODBORNÉ SDĚLENÍ
Alternativní implantologie? ...... s. 21-23
(Antonín Šimůnek*, Dana Kopecká*, Josef Švanda**
pracoviště: *Stomatologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové, **Privátní stomatologická praxe, Jičín)

Souhrn: Autoři porovnávají vlastnosti implantátů šroubových a implantátů s odlišným designem, které nazývají „alternativní”. Nezpochybňují dominantní postavení konvenčních implantátů, ale upozorňují i na jejich stinné stránky, a připomínají, že „alternativní“ implantáty mají řadu vynikajících vlastností, které nejsou všeobecně známy.
Klíčová slova: šroubové implantáty, intraoseální implantáty, oseointegrace, čepelkové implantáty, bikortikální šrouby, transdentální implantáty.

MALÉ ILUSTROVANÉ REPETITORIUM
Téma: Radikulární cysta horní čelisti (Luboš Tuček, Aleš Ryška) ...... s. 25-26

PROFESIONALITA

 • Zubní lékařství v zemích EU a pracovní příležitosti pro české zubní lékaře, 4. část ...... s. 12-13
  (Tomáš Kadlas, Jan Streblov)
 • K 15. výročí založení Lékařské komory stomatologů ...... s. 19
 • VS ČSK informuje: Jarní stomatologické fórum ...... s. 27
 • Právní poradna ...... s. 29
 • Ekonomická poradna ...... s. 29

ANKETA
Začíná v OSK předvolební ruch? ...... s. 15

NOVINKY Z FIREM ...... s. 31

NĚCO NA ZUB ...... s. 32