LKS č. 2, únor 2005, ročník 15

Z OBSAHU
ÚVODNÍK: O druhé míze ...... s. 1 (Jiří Pekárek, prezident ČSK)

STOMATOLOGICKÉ FÓRUM ...... s. 2-3
* Zubní průkaz dítěte
* Právní poradna ČSK nově
* Apolenka: Výzva pro zubní lékaře
* Výzvy členům OSK (Volby orgánů ČSK a OSK; Osobnosti do Síně slávy)

STAVOVSKÁ POLITIKA
* Aktuality pro členy ČSK ...... s. 4
   Z jednání představenstva ČSK ve dnech 21. - 22. 1. 2005
   Z jednání revizní komise ČSK dne 21. 1. 2005
* K vyhlášce MZ ČR ...... s. 4
   Stanovisko ČSK k návrhu vyhlášky MZ ČR, kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění
   včetně regulačních omezení pro 1. pololetí 2005
* Ze zasedání EU-DLC ...... s. 5
   Brusel, 23. – 24. 11. 2004 (Jiří Zemen)
* Pražské dentální dny 2005 ...... s. 5
   Mezinárodní kongres ČSK, 12. – 15. října 2005

ODBORNÝ ČLÁNEK
* Organizace léčebně preventivní péče o HIV/AIDS pacienty v České republice ...... s. 12-13
   (Marie Staňková, pracoviště: AIDS centrum FN Na Bulovce, III. klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK, Praha)
   Souhrn: Informace o organizaci péče o HIV/AIDS pacienty a seznam AIDS center v České republice.
* Možnosti ošetření pacientů s vysoce rizikovými infekcemi z hlediska zubního lékaře ...... s. 14-15
   (Ladislav Strnad, pracoviště: Zubní oddělení FN Na Bulovce, Praha)
   Souhrn: Zubní oddělení FN Na Bulovce v Praze bylo vybráno jako pracoviště, v němž je budována speciální zubní ordinace pro pacienty s vysoce rizikovými infekcemi včetně HIV/AIDS pacientů. Tento článek shrnuje důvody, které vedly ke vzniku speciální ordinace, a upozorňuje na problémy, zvláště finanční, s nimiž se realizace projektu potýká.

MALÉ ILUSTROVANÉ REPETITORIUM
Téma: Folikulární cysta dolní čelisti v dětském věku (Luboš Tuček, Aleš Ryška) ...... s. 19-21

PROFESIONALITA
* Zubní lékařství v zemích EU a pracovní příležitosti pro české zubní lékaře 2. část: Systémy poskytování péče v rámci zubního lékařství
   (Jan Streblov) ...... s. 6-9
* Fejeton: O informacích (Miroslav Ciboch) ...... s. 10
* VS ČSK informuje: Obnovení Osvědčení odbornosti ...... s. 11
* Ze Slovenska: Z mimořádného sněmu SKZL ...... s. 11
* Odborné společnosti: Ještě o novém Spolku českých zubních lékařů - Reakce na článek z LKS 12/2004
   (Jaroslav Blahoš, Lenka Roubalíková) ...... s. 17
* Světová konferencer o zdraví ve vztahu k dutině ústní a onemocnění AIDS
   Phuket, 11. – 16. 7. 2004 (Jaroslav Jedlička) ...... s. 13
* Recenze: History of Periodontology (F. Carranza, G. Shklar; Quintessence Publishing Co, 2003)
   (Radovan Slezák) ...... s. 18
* Právní poradna ...... s. 22
* Ekonomická poradna ...... s. 22

NOVINKY Z FIREM ...... s. 23

NĚCO NA ZUB ...... s. 24