LKS č. 1, leden 2005, ročník 15

Z OBSAHU

ÚVODNÍK: O první extrakci ...... s. 1
(Jiří Pekárek, prezident ČSK)

STOMATOLOGICKÉ FÓRUM  ...... s. 2-3

STAVOVSKÁ POLITIKA

 • Aktuality pro členy ČSK ...... s. 4
  Z jednání představenstva ČSK dne 10. 12. 2004
  Z jednání revizní komise ČSK dne 10. 12. 2004
 • Ke koncepci zdravotnictví ...... s. 4
  Tiskové stanovisko Koalice ambulantních lékařů k návrhu
  Koncepce péče o zdraví v ČR v letech 2004-2009
 • Pražské dentální dny 2005 ...... s. 5
  (Mezinárodní kongres ČSK, 12. – 15. října 2005)

ODBORNÉ SDĚLENÍ
Současný pohled na ulcerózní gingivitidu (nekrotizující chorobu parodontu) ...... s. 10-15
(Radovan Slezák, María F. León Ponce; pracoviště: Stomatologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové)
Souhrn: V přehledu jsou popsány současné názory na výskyt, název, příčiny, klinické projevy a léčbu ulcerózní gingivitidy neboli nekrotizující choroby parodontu podle novější odborné terminologie. Blíže je uvedena charakteristika tzv. orálních spirochet. Klíčová slova: nekrotizující ulcerózní gingivitida, nekrotizující ulcerózní parodontitida, nekrotizující choroba parodontu, orální spirochety, imunodeficience, HIV infekce, stres, ústní hygiena.

MALÉ ILUSTROVANÉ REPETITORIUM
Téma: Neobvyklý traumatický vřed patrové sliznice ...... s. 19-20
(Radovan Slezák, María F. León Ponce)

PROFESIONALITA

 • Zubní lékařství v zemích EU a pracovní příležitosti pro české zubní lékaře, 1. část (Jan Streblov) ...... s. 6-7

 • Ze Slovenska: SKZL má nového prezidenta ...... s. 9

 • VS ČSK informuje: Jarní stomatologické fórum ...... s. 9

 • Fejeton: Vize 2006 (Jiří Prokopec) ...... s. 9

 • Výzkumný ústav stomatologický je autorizovanou osobou,
  Autorizovaná osoba pro stomatologické zdravotnické prostředky (Vlasta Fialová, Zdeněk Broukal) ...... s. 17-18

 • VIII. Sazamovy dny (Alice Tachovská) ...... s. 20

 • Recenze: Oral Cancer (Jatin P. Shah, Newell W. Johnson, John G. Batsakis; London 2003 – Martin Dunitz)
  (Radovan Slezák) ...... s. 21

 • Právní poradna ...... s. 22

 • Ekonomická poradna ...... s. 22

REPORTÁŽ
Nejlepší postery z PDD 2004 ...... s. 5

NOVINKY Z FIREM ...... s. 23

NĚCO NA ZUB ...... s. 24