LKS č. 12, prosinec 2004, ročník 14

Z OBSAHU


ÚVODNÍK: O soukromé vzpouře ...... s. 1
(Jiří Pekárek, prezident ČSK)

STOMATOLOGICKÉ FÓRUM ...... s. 2-3

STAVOVSKÁ POLITIKA

 • Z jednání 41. sněmu ČSK ...... s. 4-5
  Karlovy Vary 6. – 7. 11. 2004
  Reportáž, usnesení a prohlášení sněmu.
 • Podivná šachová partie ...... s. 6
  (Vratislav Čermák, Pavel Kužel)
  Kritika vládní zdravotní politiky.
 • Ke koncepci zdravotnictví ...... s. 7
  Kroky ČSK a Koalice ambulantních lékařů, stanovisko ČSK k návrhu koncepce zdravotnictví, který zveřejnila ministryně zdravotnictví Milada Emmerová dne 15. 11. 2004.
 • Workshop o zkušenostech po vstupu do EU ...... s. 8
  Reportáž z workshopu s názvem Den poté (14. – 15. 10. 2004), který uspořádala ČSK v rámci Pražských dentálních dnů pro zástupce národních dentálních asociací nových členských zemí EU.
 • Ze zasedání a kongresu FDI ...... s. 10
  New Delhi 7. – 13. 9. 2004
  (Jiří Zemen)

ODBORNÝ ČLÁNEK
Repetitorium klinické farmakologie IV.
Vazokonstrikce: adrenalin a další látky ...... s. 18-25
(Vladimír Ščigel, pracoviště: Stomatologická ambulance pro rizikové pacienty, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha)
Souhrn: Práce volně navazuje na předchozí kapitolu o lokální anestezii (LKS č. 12/2003) a podává přehled o působení vazokonstriktorů v roztocích dentálních lokálních anestetik s důrazem na nejčastěji užívanou látku – adrenalin. V klinických souvislostech popisuje nezastupitelné místo adrenalinu v zubní medicínské praxi.
Klíčová slova: vazokonstrikce, adrenalin, lokální anestezie.

MALÉ ILUSTROVANÉ REPETITORIUM
Téma: Orální kandidóza při užívání inhalačního kortikosteroidu ...... s. 27-28
(Radovan Slezák, Vladimír Buchta)

PROFESIONALITA

 • VS ČSK informuje: Upozornění pro absolventy ...... s. 13
 • Ze Slovenska: Z podzimního sněmu SKZL ...... s. 13
 • Odborné společnosti:
  - Nový Spolek českých zubních lékařů (Pavel Chrz) ...... s. 14
  - Odborná setkání implantologů (Antonín Šimůnek) ...... s. 15
  - Český ortodontický kongres (Milada Hálková) ...... s. 15
 • Recenze: Filozofické základy lékařské etiky
  (Jiří Šimek, Vladimír Špalek, Grada Publishing, Praha 2003)
  (Zdeněk Poledna)
  ...... s. 29
 • Výdaje na zahraniční pracovní cesty (Jiří Tesař) ...... s. 30
 • Ekonomická poradna ...... s. 30
 • Zajímavosti (Jan Streblov) ...... s. 28

ANKETA
Čím je pražský kongres zajímavý? ...... s. 9

NOVINKY Z FIREM ...... s. 31

NĚCO NA ZUB ...... s. 32

PLÁNOVACÍ KALENDÁŘ AKCÍ ČSK - 2005 ...... s. 16-17