LKS č. 9, září 2004, ročník 14

Z OBSAHU


ÚVODNÍK: O soukromém podnikání ...... s. 1
(Jiří Pekárek, prezident ČSK)

STOMATOLOGICKÉ FÓRUM ...... s. 2-3

STAVOVSKÁ POLITIKA

 • Pozvánka na Pražské dentální dny 2004 ...... s. 5
  (O programu mezinárodního kongresu ČSK, 13. – 16. října 2004, Národní dům na Vinohradech)
  (Magdalena Koťová)
 • Dům ČSK hledá své jméno ...... s. 9
  (ČSK se stala vlastníkem objektu ve Slavojově ulici č. 22 v Praze 2-Vyšehrad, který bude jejím novým sídlem. ČSK vyhlašuje anketu na téma: Hledáme jméno pro náš dům)
 • Aktuality pro členy ČSK ...... s. 10
  Z jednání revizní komise ČSK (18. 6. 2004)

MALÉ ILUSTROVANÉ REPETITORIUM
Téma: Akutní exacerbace chronické periodontitidy dolních řezáků ...... s. 27-28
(Radovan Slezák, Radovan Mottl)

ODBORNÝ ČLÁNEK
Užití endoskopu v maxilofaciální chirurgii ...... s. 14-15
(Vladimír Machoň, pracoviště: Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie, FN Brno-Bohunice)
Souhrn: Autor se zabývá možnostmi užití endoskopu v maxilofaciální chirurgii, a to při terapii onemocnění čelistního kloubu, čelistních dutin a v traumatologii obličejového skeletu.
Klíčová slova: endoskopie, artroskopie, sinoskopie.

PROFESIONALITA

 • VS ČSK informuje: Podmínky pro získání specializované způsobilosti zubního lékaře ...... s. 19
  (Podmínky pro získání specializace v ortodoncii a maxilofaciální chirurgii)
 • Z redakční pošty: Zamyšlení nad lékařskou kolegialitou – polemika k dopisu ...... s. 22-23
  (Olga Bardoňová, Marta Marková, Miroslav Kuča)
 • Ze zahraničí: Ojedinělá oslava evropské parodontologie ...... s. 25
  (Vlastimil Šebek)
 • Recenze: Malé ilustrované repetitorium ...... s. 29
  (Radovan Slezák a kol., Česká stomatologická komora ve spolupráci s Nucleus HK, 2004)(Zdeněk Poledna)
 • Právní poradna ...... s. 30
 • Ekonomická poradna ...... s. 30
 • Zajímavosti(Jan Streblov) ...... s. 19
 • Ve spirále času(Robert Houba) ...... s. 28

REPORTÁŽ
Ze Slovenska: Dikce zákona versus reálné možnosti ...... s. 12-13
(O podmínkách pro získání způsobilosti k samostatnému výkonu povolání zubního lékaře a o podmínkách výuky zubního lékařství na slovenských vysokých školách)

ANKETA
Informovaný pacient – co to znamená? ...... s. 17

NOVINKY Z FIREM ...... s. 31

NĚCO NA ZUB ...... s. 32