LKS č. 6, červen 2004, ročník 14

Z OBSAHU


ÚVODNÍK: O soukromém výletu ...... s. 1
(Jiří Pekárek, prezident ČSK)

STOMATOLOGICKÉ FÓRUM ...... s. 2-3

STAVOVSKÁ POLITIKA

 • Z jednání 40. sněmu ČSK ...... s. 4-5
 • Usnesení 40. sněmu ČSK (Brno 15. – 16. 5. 2004) ...... s. 4
 • Pražské dentální dny 2004 ..... s. 5
  (Mezinárodní kongres ČSK, 13. – 16. října 2004)
 • Aktuality pro členy ČSK ...... s. 6
  Důležité informace pro zubní lékaře

ODBORNÁ SDĚLENÍ A ODBORNÉ ČLÁNKY
Včasná diagnostika zubního kazu – souborný referát ...... s. 10-13
(Simona Ságlová, pracoviště: Stomatologická klinika Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Hradci Králové)
Souhrn: Autorka ve své práci shrnuje soudobé možnosti včasné diagnostiky zubního kazu. Mezi nejpoužívanější diagnostické metody patří vizuální klinické vyšetření a rentgenové vyšetření (bitewing) pro diagnostiku kazu na aproximálních plochách molárů a premolárů. Transiluminací lze diagnostikovat zubní kaz nejsnadněji na frontálních zubech, při použití transiluminačního přístroje i v laterálním úseku chrupu. Obarvením počínajícího zubního kazu některým z organických barviv zvýšíme schopnost jeho detekce při vizuálním vyšetření i při transiluminaci. Laserový fluorescenční přístroj a electronic caries monitor vhodně doplňují diagnostiku kazu na okluzních plochách. Velmi spolehlivá, ale minimálně využívaná je metoda endoskopická.
Klíčová slova: včasná diagnostika zubního kazu, bitewing, transiluminace, laserová fluorescence.

MALÉ ILUSTROVANÉ REPETITORIUM
Téma: Odontogenní infekce u HIV-pozitivního pacienta a jejich terapie ...... s. 19-20
(Radovan Slezák, Monika Posltová, Jaroslav Kapla)

PROFESIONALITA

 • Ze Slovenska: Z jarního sněmu SKZL ...... s. 9
  (Liptovský Ján 24. 4. 2004)
 • VS ČSK informuje: Další akreditovaná pracoviště pro odbornou přípravu schválená k 14. 5. 2004 ...... s. 15
 • Odborné společnosti: Česká parodontologická společnost řádným členem EFP ...... s. 18
  (Ivo Dřízhal)
 • Recenze: Základy klinické endodoncie (Luděk Peřinka, Quintessenz, Praha 2003) ...... s. 21
  (Dieter Pahncke)
 • Právní poradna ...... s. 22
 • Ekonomická poradna ...... s. 22
 • Zajímavosti ...... s. 15
 • Ve spirále času (Robert Houba) ...... s. 18

ANKETA
Co přinese změna ve vedení ministerstva? ...... s. 7

NOVINKY Z FIREM ...... s. 23

NĚCO NA ZUB ...... s. 24