LKS č. 4, duben 2004, ročník 14

Z OBSAHU


ÚVODNÍK: O soukromé cestě ...... s. 1
(Jiří Pekárek, prezident ČSK)

STOMATOLOGICKÉ FÓRUM ...... s. 2-3

STAVOVSKÁ POLITIKA

 • Co nás čeká v Evropské unii? ...... s. 4-5
  (rozhovor s prezidentem ČSK Jiřím Pekárkem a členem představenstva ČSK Jiřím Zemenem)
 • Pražské dentální dny 2004 ...... s. 5
  (Mezinárodní kongres ČSK, 13. – 16. října 2004)
 • Zpráva o činnosti ČSK v roce 2003 ...... s. 6-8
  přednesená na 39. sněmu ČSK v Praze dne 28. 2. 2004 prezidentem ČSK Jiřím Pekárkem
 • Aktuality pro členy ČSK ...... s. 9
  Z jednání představenstva ČSK (19. – 21. 3. 2004)

ODBORNÁ SDĚLENÍ A ODBORNÉ ČLÁNKY

 • Nejčastější komplikace orofaciálního piercingu ...... s. 11-15
  (Robert Houba, Jiří Zemen, pracoviště: Stomatologická klinika Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Plzni)
  Souhrn: Piercing se stal u nás v posledních 10 letech relativně populárním mezi mladými lidmi. Piercing měkkých tkání orofaciální oblasti může způsobit různé komplikace. Zubní lékař by měl být schopen tyto obtíže odpovídajícím způsobem léčit. Účelem tohoto článku je upozornit na nejčastější úskalí orofaciálního piercingu a nabídnout způsoby léčení.
  Klíčová slova: piercing, orofaciální oblast.
 • Indikace antimikrobiální profylaxe při stomatologickém ošetření pacientů s kloubními náhradami ...... s. 24-25
  (Zdeněk Broukal1), Anna Jedličková2), Jana Dušková1))
  1)Výzkumný ústav stomatologický 1. LF UK a VFN Praha, 2)Ústav pro lékařskou mikrobiologii a imunologii 1. LF UK a VFN Praha

  Souhrn: Literární přehled stěžejních prací a stanovisek zainteresovaných organizací o antimikrobiální profylaxi při stomatologickém ošetření pacientů s kloubními náhradami shrnuje indikace z pohledu celkového zdravotního stavu pacienta, prováděného stomatologického výkonu a volby indikovaného antibiotika.
  Klíčová slova: antimikrobiální profylaxe, kloubní náhrady, stomatologické ošetření.

MALÉ ILUSTROVANÉ REPETITORIUM
Téma: Orální kandidóza ...... s. 27-28
(Radovan Slezák, Květa Ettlerová)

PROFESIONALITA

 • Ze Slovenska: Nová struktura bratislavských klinik ...... s. 23
 • VS ČSK informuje: Jarní stomatologické fórum; Konzultační dny ČSPS ...... s. 18
 • Ze zahraničí: Evropský implantologický kongres ve Vídni (Antonín Šimůnek) ...... s. 26
  (z kongresu Evropské asociace pro oseointegraci – EAO, Vídeň 9. – 11. 10. 2003)
 • Z redakční pošty: Televizní nemocnice s chybou (František Zach) ...... s. 23
 • Recenze: Konzervační zubní lékařství ...... s. 29
  (Jitka Stejskalová a kol., Galén a UK v Praze, Nakladatelství Karolinum, Praha 2003) (Zdeněk Poledna)
 • Právní poradna ...... s. 30
 • Ekonomická poradna ...... s. 30
 • Zajímavosti (Jan Streblov) ...... s. 28

ANKETA Dokáží krajští mluvčí pohotově reagovat? ...... s. 19

NOVINKY Z FIREM ...... s. 31

NĚCO NA ZUB ...... s. 32