LKS č. 3, březen 2004, ročník 14

Z OBSAHU


ÚVODNÍK: O soukromém pozemku ...... s. 1
(Jiří Pekárek, prezident ČSK)

STOMATOLOGICKÉ FÓRUM ...... s. 2-3

STAVOVSKÁ POLITIKA

 • Z jednání 39. sněmu ČSK (Praha 28. – 29. 2. 2004) ...... s. 4-5
 • Usnesení 39. sněmu ČSK ...... s. 5
 • Co chcete vědět o Evropské unii? ...... s. 6
 • Ze školení předsedů RK OSK a ČR OSK (Praha 6. 2. 2004) ...... s. 6
 • Pražské dentální dny 2004 ...... s. 7
  (Mezinárodní kongres ČSK, 13. – 16. října 2004)

ODBORNÉ SDĚLENÍ
Bite-wing – souhrnný referát (II. část) ...... s. 10-13
(Daniel Černý, Petr Bednář, Simona Ságlová, pracoviště: Stomatologická klinika Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Hradci Králové)
Souhrn: Práce shromažďuje dostupné informace o interproximálních snímcích, jejich významu, indikacích, postupu zhotovení, vyhodnocování. První část této práce byla zveřejněna v LKS č. 2/2004.
Klíčová slova: bitewing, interproximální snímek, diagnostika zubního kazu, parodontologie.

MALÉ ILUSTROVANÉ REPETITORIUM
Téma: Alergická reakce s projevy v dutině ústní ...... s. 19-20
(Radovan Slezák, Jiří Bittner, Květa Ettlerová)

PROFESIONALITA

 • Ze Slovenska: Nový ředitel sekretariátu Slovenské komory zubních lékařů ...... s. 8
 • Vzdělávací středisko ČSK informuje: Luxus, nebo účelná investice? ...... s. 9
 • Ze zahraničí: Kudy se ubírá moderní endodoncie? (Hana Hecová, Jan Netolický) ...... s. 14-15
  (z 11. kongresu Evropské endodontické společnosti – ESE, Athény říjen 2003)
 • Odborné společnosti: Kongres České ortodontické společnosti ...... s. 17
  (ČR, Znojmo 23. – 25. září 2004, www.orthocongress.cz)
 • Z redakční pošty: Zamyšlení nad lékařskou kolegialitou (Bohdan Babinec) ...... s. 18
 • Recenze: Jak pracovat s vědeckou publikací. Základy medicíny založené na důkazech ...... s. 21
  (Trisha Greenhalgh, Grada Publishing, Praha 2003) (Jaroslav Jedlička)
 • Právní poradna ...... s. 22
 • Ekonomická poradna ...... s. 22
 • Zajímavosti (Jan Streblov) ...... s. 17

ANKETA
Jak se daří revizním komisím a čestným radám OSK? ...... s. 7

NOVINKY Z FIREM ...... s. 23

NĚCO NA ZUB ...... s. 24