LKS č. 2, únor 2004, ročník 14

Z OBSAHU

ÚVODNÍK: O soukromém večírku ...... s. 1
(Jiří Pekárek, prezident ČSK)

STOMATOLOGICKÉ FÓRUM ...... s. 2-3

STAVOVSKÁ POLITIKA

 • Pražské dentální dny 2004 ...... s. 5
  (Mezinárodní kongres ČSK, 13. – 16. října 2004)
 • Aktuality pro členy ČSK ...... s. 4
  Z jednání představenstva ČSK (16. – 17. 1. 2004)
  Setkání předsedů OSK (23. a 30. 1. 2004)
  Z jednání revizní komise ČSK

ODBORNÉ SDĚLENÍ
Bite-wing – souhrnný referát (I. část) ...... s. 9-13
(Daniel Černý, Petr Bednář, Simona Ságlová, pracoviště: Stomatologická klinika Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Hradci Králové)
Souhrn: Práce shromažďuje dostupné informace o interproximálních snímcích, jejich významu, indikacích, postupu zhotovení, vyhodnocování. Druhá část této práce byla zveřejněna v LKS č. 3/2004.
Klíčová slova: bitewing, interproximální snímek, diagnostika zubního kazu, parodontologie.

MALÉ ILUSTROVANÉ REPETITORIUM
Téma: Medikamentózně indukovaná hyperplazie gingivy ...... s. 19-20
(Radovan Slezák)

PROFESIONALITA

 • Ze zahraničí: Z 27. kongresu Evropské protetické asociace - EPA (Hana Hubálková) ...... s. 14-15
  (Ženeva, září 2003)
 • Ze Slovenska: Jubileum časopisu Slovenské komory zubních lékařů „Zubný lekár“ (10. výročí) ...... s. 18
 • VS ČSK informuje: Jarní stomatologické fórum ...... s. 18
  (Akce ČSK, setkání zubních lékařů, kteří připravují absolventy lékařských fakult k samostatnému výkonu povolání, Praha 12. 3. 2004)
 • Recenze: Lékařská první pomoc (Jiří Pokorný a kol., Galén, Praha 2003) ...... s. 21
  (Ivan Hejduk)
 • Právní poradna ...... s. 22
 • Ekonomická poradna ...... s. 22
 • Zajímavosti (Jan Streblov) ...... s. 14

ANKETA
Je komunikace mezi centrem ČSK a OSK funkční? ...... s. 5

REPORTÁŽ
Olomoucké stomatologické kliniky vítají výuku zubního lékařství ...... s. 6-7

NOVINKY Z FIREM ...... s. 23

NĚCO NA ZUB ...... s. 24