LKS č. 1, leden 2004, ročník 14

Z OBSAHU

ÚVODNÍK: O soukromém názoru ...... s. 1
(Jiří Pekárek, prezident ČSK)

STOMATOLOGICKÉ FÓRUM ...... s. 2-3

STAVOVSKÁ POLITIKA

 • Ze zahraničních aktivit ČSK ...... s. 4-5
 • Pražské dentální dny 2004 ...... s. 5
  (Mezinárodní kongres ČSK, 13. – 16. října 2004)
 • Aktuality pro členy ČSK ...... s. 5
  Z jednání představenstva ČSK (12. – 13. 12. 2003)
  Z jednání revizní komise ČSK

ODBORNÉ SDĚLENÍ
Alergická onemocnění a dentální materiály ...... s. 13-15
(Jarmila Procházková, Hana Kučerová, Děvana Houšová, pracoviště: Výzkumný ústav stomatologický 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Praha)
Souhrn: Práce je souborným referátem o problematice alergiků a alergických reakcí na dentální materiály. Zabývá se charakteristikou alergické reakce, jejími projevy, možnými alergeny ve stomatologických praxích, diagnostickými možnostmi a prevencí.
Klíčová slova: alergie, dentální materiály, diagnostika, prevence.

MALÉ ILUSTROVANÉ REPETITORIUM
Téma: Karcinom dutiny ústní a orofaringu ...... s. 19-20
(Radovan Slezák, Monika Posltová)

PROFESIONALITA

 • Postup při likvidaci privátní praxe z důvodu úmrtí lékaře ....... s. 8-9
  (Vratislav Čermák, člen představenstva ČSK)
 • Ze Slovenska: Z podzimního sněmu Slovenské komory zubních lékařů ...... s. 10
 • VS ČSK informuje: Změny v kreditním systému ČSK při kontinuálním vzdělávání ...... s. 11
 • Ze zahraničí: Současné poznatky v oblasti artroskopické chirurgie temporomandibulárního kloubu (TMK) (Štefan Nátek) ...... s. 16-17
  (z kongresu maxilofaciální chirurgie, Vídeň 2003)
 • Ze zahraničí: Úspěch Čechů na kongresu IADR (Anna Šváchová, Peter Augustín) ...... s. 18
  (z 81st General Session and Exhibition of the IADR -International Association of Dental Research, Göteborg, červen 2003)
 • Recenze: Stomatologické repetitorium (Jiří Mazánek, František Urban a kol., Grada Publisching, a. s., Praha 2003) (Libor Liberda) ...... s. 21
 • Odborné společnosti: XXX. zasedání Implantologického klubu ČR (Antonín Šimůnek) ..... s. 21
 • Právní poradna ...... s. 22
 • Ekonomická poradna ...... s. 22
 • Zajímavosti (Jan Streblov) ...... s. 17

ANKETA
Pomůže nám protestní akce? ...... s. 6

REPORTÁŽ
Na návštěvě v OSK Pardubice ...... s. 12

NOVINKY Z FIREM ...... s. 23

NĚCO NA ZUB ...... s. 24