LKS, 2008, ročník 18, číslo 3, s. 65-96

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY LKS

ISSN 1210-3381
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA CECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

Z OBSAHU

Úvodník:
* O RYBÍM POKRMU ............................. s. 65

Jiří Pekárek, prezident ČSK

* POPRAD HOSTIL MLADÉ ZUBNÍ LÉKAŘE ............................. s. 66
V lednu se slovenští kolegové setkali v Popradu hned na dvou akcích. Ve dnech 11.-12. 1. 2008 zde pořádal vzdělávací výbor slovenské komory (SKZL) II. kongres mladých zubních lékařů. Na dva dny plných vzdělávání navázal VIII. reprezentační ples zubních lékařů.

* TŘETÍ VÝSTAVA V APOLENCE ............................. s. 68
Vernisáž výstavy kreslených vtipů Jiřího Jenšovského, dlouholetého spolupracovníka LKS, se bude konat v sídle ČSK (Apolenka) symbolicky aprílově, 1. dubna 2008.

Reportáž:
* ŠKOLENÍ ZNALCŮ ČSK ............................. s. 70-71
Faez Al Haboubi, Iva Žáková

Již třetí školení pro znalce Komory se konalo v Apolence v pátek 15. února 2008. Připravila ho revizní komise ČSK ve spolupráci s čestnou radou a Kanceláří ČSK. Školení pořádá RK ČSK ve snaze profesionalizovat průběh disciplinárního řízení. I tentokrát se jednalo o školení v právní oblasti – o průřez platnými právními normami a řády Komory, a zároveň o předávání zkušeností a informací ve složitém soukolí spolupráce revizní komise, čestné rady a znalců ČSK.

Aktuální informace: www.dent.cz
* WEBOVÉ STRÁNKY ČSK A SEZNAMY ČLENŮ............................. s. 72
Libuše Císařová
Na webových stránkách ČSK www.dent.cz jsou zveřejněny dva seznamy členů ČSK. V článku vysvětlujeme, jaký je rozdíl mezi veřejně přístupným SEZNAMEM ZUBNÍCH LÉKAŘŮ a seznamem ČLENOVÉ ČSK se zabezpečeným přístupem. Dále je uvedena informace, jak mohou členové ČSK žádat o úpravy údajů vedených o jejich osobě v obou seznamech.

* ZUBNÍ PRŮKAZ DÍTĚTE............................. s. 73
Zina Sladkovská
Zubní průkazy vydává Česká stomatologická komora na podporu preventivní péče o děti. Prostřednictvím vydavatelské společnosti je rozesílá do všech porodnic v České republice. První maminky si útlý sešitek s logem Pečeti ČSK na titulní straně, vložený do Zdravotního a očkovacího průkazu dítěte, odnesli domů z porodnice na začátku roku 2005. Každoroční náklad přes 100 000 vytisknutých průkazů pokrývá počty nově narozených dětí v daném roce. Pro starší děti, které vydávání zubních průkazů v porodnicích minulo, ale jsou ještě ve věkové kategorii, pro niž jsou průkazy určeny, vydala ČSK dalších 90 000 kusů výtisků v roce 2006 a 100 000 kusů v roce 2007. Celkem již ČSK vydala přes půl milionu zubních průkazů.

Anketa:
* JAK VIDÍ SVOJI PRÁCI SEKRETÁŘKY OSK ............................. s. 74

Ladislav Šolc

Odborné sdělení:
* KDY POSLAT DÍTĚ NA ORTODONTICKÉ VYŠETŘENÍ?
2. ČÁST: SMÍŠENÁ A STÁLÁ DENTICE U DĚTÍ ............................. s. 76-82

Magdalena Koťová
pracoviště: Stomatologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady Praha
Souhrn:
Článek navazuje na přehled indikací ortodontického vyšetření u dětí předškolního věku (viz LKS 2/2008). Období smíšené dentice je pro ortodontickou léčbu většiny nepravidelností chrupu optimální. Je důležité, aby zubní lékaři v tomto období správně rozeznali rozvoj ortodontické anomálie také v souvislosti s poruchami prořezávání stálých zubů. Komplikované ortodontické léčbě, často provázené extrakcemi stálých zubů, lze mnohdy předejít včasnou diagnózou poruch fyziologické výměny chrupu.
Klíčová slova: výměna dentice, dentální anomálie, poruchy výměny zubů.

Diskuse
* BLÍŽÍ SE SOUMRAK AMALGÁMU? ............................. s. 84-85
Jiří Zemen
Norsko zakázalo od 1. ledna 2008 užívání dentálního amalgámu, kromě výjimečných případů, kdy je pacient alergický na kompozita nebo kdy je prováděna sanace v celkové anestezii. Švédsko chystá podobný zákaz od 1. dubna 2008 a Dánsko chce výrazně omezit užívání amalgámu zřejmě od 1. dubna nebo od 1. října tohoto roku. Autor rozebírá otázku, co vede skandinávské státy k tomuto opatření, a uvádí stanoviska Evropské unie a mezinárodních profesních organizací k používání dentálního amalgámu. V závěru se zamýšlí nad problematikou z pohledu českých zubních lékařů.
Jaký je váš názor? Zapojte se do diskuse a napište, co si myslíte o používání dentálního amalgámu.
Své příspěvky zasílejte na adresu redakce LKS poštou nebo e-mailem (zakova@dent.cz).

* PRAŽSKÉ DENTÁLNÍ DNY 2008............................. s. 85
11. ročník mezinárodního kongresu České stomatologické komory se koná 15.–17. října 2008.
Místo konání: Národní dům na Vinohradech, Praha 2
Hlavní téma PDD 2008: NOVÉ DIMENZE VE STOMATOLOGII

Informace jsou zveřejněny na www.dent.cz v odkazu Pražské dentální dny/Kongres PDD a Prague Dental Days.

Ze zahraničí
* ORÁLNÍ ZDRAVÍ Z POHLEDU BUDOUCNOSTI ............................. s. 87
Štěpánka Bálková

Ve dnech 21.-22. září 2007 se konala v Belgii v typickém univerzitním městě Leuven (Lovaň) 12. konference EADPH - European Association of the Dental Public Health, tedy Evropské společnosti orálního zdraví a veřejné zubní péče. Předcházel jí prekongres EADPH konaný v Gentu.
Tento kongres EADPH byl pro Českou republiku velmi významný. Novým viceprezidentem evropské společnosti byl zvolen prof. MUDr. Zdeněk Broukal, CSc.

Ze Slovenska:
* JSOU KLINIKY SCHOPNY VYCHOVAT VÍCE ZUBNÍCH LÉKAŘŮ? ............................. s. 88

Iva Žáková
O tom, že situace na českých stomatologický klinikách, které by měly připravovat stále větší počet zubních lékařů, není uspokojivá, jsme v LKS už mnohé napsali. O tom, že obdobné problémy mají také kolegové na Slovensku, jsme hovořili s prof. MUDr. Nedou Markovskou, CSc., přednostkou I. stomatologické kliniky a proděkankou LF UPJŠ v Košicích a hlavní odbornicí pro zubní lékařství Ministerstva zdravotnictví SR.

Odborné společnosti
* ORTODONCIE A PARODONTOLOGIE JAKO TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE ............................. s. 89
Anna Šváchová, Štěpán Slezáček
V pořadí již 8. kongres České ortodontické společnosti se konal 5.-7. října 2007 v Plzni. Odborný program byl rozčleněn do hlavní sekce, sekce pro zubní techniky a ortodontické asistentky, neboť mottem kongresu je týmová spolupráce. Nosným tématem byla spolupráce ortodoncie a parodontologie.

Z redakční pošty
* PŘÍZNIVÉ OHLASY NA ZMĚNY V LKS ............................. s. 90
Časopis LKS za dobu své existence již několikrát změnil grafickou a z části i obsahovou podobu, ale málokterá z těchto změn vyvolala takový ohlas, jako ta současná. Písemná či ústní hodnocení čtenářů jsou plná hezkých a uznalých slov. Některé z dopisů zveřejňujeme.

* MALÉ ILUSTROVANÉ REPETITORIUM ............................. s. 91-92
Téma: Chronická parodontitida
Radovan Slezák, Dagmar Slezáková

* XI SAZAMŮV DEN ............................. s. 92
Antonín Šimůnek, Květa Prouzová
Sazamův den, tradiční sympozium královéhradecké stomatologické kliniky, je každoročně věnován bývalému dlouholetému přednostovi kliniky a vynikajícímu maxilofaciálnímu chirurgovi prof. MUDr. Leonu Sazamovi, DrSc. Jedenáctý Sazamův den proběhl 10. listopadu 2007 v prostorách Výukového centra hradecké fakultní nemocnice. Účastnilo se jej dvě stě stomatologů, zubních sester, instrumentářek, dentálních hygienistek a zubních techniků. Jednání probíhalo paralelně ve dvou sekcích – jedna byla určena lékařům a druhá zdravotnickému personálu.

Recenze:
* WHO KLASIFIKACE NÁDORŮ PATOLOGIE A GENETIKA KOŽNÍCH NÁDORŮ ............................. s. 93

World Health Organization Classification of Tumours
Pathology and Genetics of Skin Tumours
(Philip E. LeBoit, Günter Burg, David Weedon, Alain Sarasin - Ed. IARC Press: Lyon, 2006.)
Radovan Slezák

* PRÁVNÍ PORADNA ............................. s. 94
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Rozšíření zubní ordinace o nové prostory a nutné dokumenty

* EKONOMICKÁ PORADNA ............................. s. 94
Ing. Alena Řeháková
Téma: Zdanění mzdy na základě dohody o provedení práce v roce 2008

* FOTOÚSMĚV ............................. s. 95
Fotografii zaslal MUDr. Dalibor Badal z Brna.

Připravujeme
* JARNÍ STOMATOLOGICKÉ FÓRUM ............................. s. 95
28. března 2008, Kongresové centrum Praha

V LKS určitě nebude chybět reportáž z letošní polytematické vzdělávací akce určené celému stomatologickému týmu, kterou ČSK už tradičně pořádá pod názvem Jarní stomatologické fórum. Odborná část je jako obvykle rozdělena do dvou sekcí – pro sestry a hygienistky a pro zubní lékaře (tematický program byl zveřejněn v lednovém a únorovém LKS). Součástí bude výstava dentálních firem.
Na JSF se stále ještě můžete přihlásit!
Přihlášky přijímá: Ing. Hana Štěpánková, tel.: +420 234 709 613, e-mail: stepankova@dent.cz.
Také možnost ON-LINE registrace na www.dent.cz.
Těšíme se na dentální týmy z Česka a ze Slovenska!

Fotoalbum
* KOUKÁM, JAK TEN ČAS LETÍ ............................. s. 96
Ladislav Šolc

Ohlédnutí za Magazínem Úsměv, který vydávala ČSK v letech 1994-1997. Vzpomínáte, kolik známých osobností vlastně bylo s ním a vůbec s Komorou nějak spojeno.