LKS, 2008, ročník 18, č. 1, s. 1-32

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY LKS

ISSN 1210-3381
INDEXOVÁNO:
BIBLIOGRAPHIA MEDICA CECHOSLOVACA (www.nlk.cz)
INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com)

ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA LKS 1/2008: REJSTŘÍK ČLÁNKŮ ZVEŘEJNĚNÝCH V ČASOPISE LKS V ROCE 2007 (ve formátu PDF též na www.dent.cz v odkazu „LKS“)

Z OBSAHU

Úvodník:
* O STUDENÉM PŘEDKRMU ............................. s. 1

Jiří Pekárek, prezident ČSK

* K NOVÉ PODOBĚ NAŠEHO ČASOPISU ............................. s. 2
Ladislav Šolc, šéfredaktor LKS
Osmnáctý ročník měsíčníku České stomatologické komory LKS se po mnoha letech objevuje „v novém kabátě“. Vracíme se ke křídovému papíru, několik praktických inovací v grafickém designu také zaznamenáte na první pohled. Je upraveno uváděny bibliografických údajů dle mezinárodních standardů na titulní straně, v tiráži a u odborných sdělení. Novinkou je průběžné číslování stránek v celém ročníku LKS, jak je běžně používáno v odborných časopisech.

Reportáž:
* PODZIMNÍ STOMATOLOGICKÉ FÓRUM ............................. s. 6-7

Ladislav Šolc a redakce
Po loňském „nabitém“ jarním fóru, na které do Prahy přijelo přes šest set (!) účastníků a které ukázalo na „hlad“ po vzdělávání zvláště ze strany sester a dentálních hygienistek, připravila ČSK obdobnou akci – tentokrát ale na podzim a na Moravě. Podzimní stomatologické fórum se konalo 23. listopadu 2007 v brněnském hotelu International. Odborná část byla stejně jako na jaře rozdělena na sekci pro praktické zubní lékaře a sekci pro sestry a hygienistky. Zájem o tuto podzimní premiéru opět předčil odhady. Polytematické vzdělávací akce určené celému stomatologickému týmu se zúčastnilo celkem 313 osob, z toho rovnoměrně polovina zubních lékařů a polovina sester a hygienistek.

Aktuální informace: www.dent.cz ............................. s. 8-9

  • PŘEVRAT V REGULACI CEN: ZRUŠENÍ POVINNOSTI KALKULACE
  • ÚHRADY ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN V ROCE 2008
  • REGULAČNÍ POPLATKY: NOVELA METODIK MZ ČR A ČSK
  • TYPOVÉ SMLOUVY

Název rubriky vyjadřuje přímé propojení zveřejněných informací s odkazem Aktuální informace na www.dent.cz

* SLEDUJTE AKTUÁLNÍ INFORMACE ČSK ............................. s. 9
Lze očekávat, že v průběhu roku bude docházet ve zdravotnictví k dalším závažným změnám. Události jsou někdy tak rychlé, že na ně nelze operativně reagovat prostřednictvím LKS. Proto znovu upozorňujeme všechny, kteří chtějí mít informace včas, na potřebu naučit se orientovat na webových stránkách ČSK, které jsou de facto „úřední tabulí“ Komory, a vstoupit do systému rozesílání SMS-aktualit a e-mailových zpráv ČSK.

Článek obsahuje návod, jak se přihlásit k odebírání SMS-aktualit a e-mailových zpráv ČSK.

* ZE SVĚTOVÉHO KONGRESU FDI ............................. s. 10
Jiří Zemen
FDI - World Dental Federation (Světová federace zubních lékařů) každoročně pořádá FDI Annual World Dental Congress, celosvětový a polytematický odborný kongres, který se letos konal v prostorách rozlehlého a moderního International Convention and Exhibition Centre v Dubaji ve Spojených arabských emirátech ve dnech 24.-27. října 2007. Článek přináší informace o jeho průběhu.

* EVROPSKÝ KONSENZUS MUSÍ VYCHÁZET ZE ZKUŠENOSTÍ JEDNOTLIVÝCH ZEMÍ ............... s. 11
Iva Žáková
Rozhovor s dr. Patrickem Hescotem, prezidentem ERO-FDI a člen FDI Council, který byl v říjnu 2007 hostem ČSK a zúčastnil se mezinárodního workshopu ČSK a CED konaného v prostorách Senátu PČR.

Reportáž:
* ZEMĚ ÚSMĚVŮ: REKORD BYL PŘEKONÁN! ............................. s. 12-13

Zina Sladkovská
Země úsměvů byla opět jednou z nejatraktivnějších a nejnavštěvovanějších akcí doprovodného programu Pragodent plus, který od 11. do 13. října 2007 organizovala Česká stomatologická komora v rámci mezinárodního veletrhu Pragodent 2007 na pražském Výstavišti. V předchozím roce byl o projekt takový zájem, že se Komora v druhém ročníku rozhodla rozšířit počet stanovišť, na nichž bude akce probíhat. V říjnu 2007 jsme tedy úsměvy fotografovali v Národním domě na Vinohradech v rámci kongresu Pražské dentální dny 2007, na veletrhu Pragodent 2007 v prostorách vyhrazených ČSK a navíc jsme se rozjeli po Praze s dodávkou vybavenou potřebnou technikou. Na náhodně vytipovaných místech jsme se pokusili získat co největší množství úsměvů. Do oficiálního vyhlášení výsledků bylo shromážděno 1195 „úsměvů“. Tento počet byl potvrzen zástupcem pelhřimovské agentury Dobrý den a zapsán v databázi českých rekordů.

Odborné sdělení:
* ANTIBIOTICKÁ PROFYLAXE V NOVÝCH DOPORUČENÍCH ............................. s. 14-18

Vladimír Ščigel
pracoviště: Privátní zubní praxe, Praha
Souhrn: Článek se zabývá nejpodstatnějšími změnami v aktualizovaném doporučení Americké kardiologické společnosti pro profylaxi infekční endokarditidy, které bylo naposledy revidováno v roce 1997.
Klíčová slova: antibiotická profylaxe, infekční endokarditida, zubní péče, bakteriemie.

* JAK NAPSAT ODBORNÉ SDĚLENÍ PRO LKS ............................. s. 19
Máte „v hlavě“ podnětné odborné téma nebo ve své praxi zajímavý případ s kvalitní fotodokumentací? Chcete se svými závěry a zkušenostmi seznámit širokou odbornou veřejnost – zubní lékaře v Česku a na Slovensku? Pak neváhejte a nabídněte svůj odborný článek k publikaci v časopise LKS! Původní odborná sdělení různých žánrů z oblasti zubního lékařství a souvisejících medicínských oborů jsou v LKS vítaná a žádoucí!

Z redakční zkušenosti víme, že řada stomatologů i lékařů jiných odborností, ale také sester a dentálních hygienistek, ať z klinik, nemocnic či z privátních praxí, má co sdělit, ale problém je často jinde: Jak to vlastně „hodit na papír“? Obavy nechte stranou! Pro začínající i zkušené autory jsme připravili praktické pomůcky (POKYNY AUTORŮM ODBORNÝCH SDĚLENÍ a JAZYKOVÝ KOUTEK LKS I. A II. - viz www.dent.cz v odkazu „LKS“), které mohou usnadnit zpracování odborného článku. Redakční rada a redakce LKS rádi poskytnou autorům odbornou, stylistickou i jazykovou pomoc.

Připomínáme, že LKS je recenzovaný časopis, tj. nabídnuté články posuzují kromě redakční rady zpravidla další nezávislí recenzenti (peer review). A jak je nově zdůrazněno na titulní straně LKS, časopis je indexován v odborných databázích Bibliographia Medica Čechoslovaca (www.nlk.cz) a Index Copernicus (www.indexcopernicus.com). Komentovaný obsah jednotlivých čísel LKS včetně doslovného Souhrnu/Summary odborných sdělení je zveřejňován na české a anglické verzi www.dent.cz (odkaz „LKS“ a „Czech Dental Chamber´s Journal – LKS“).

Těšíme se na vaše články, kterými přispějete k dalšímu zvýšení odborné úrovně a prestiže LKS. Rukopisy zasílejte na adresu redakce LKS: ČSK, Slavojova 22, 128 00 Praha 2, e-mail: zakova@dent.cz

Anketa:
* JAKÝ BY MĚL BÝT NOVÝ PREZIDENT KOMORY? ............................. s. 20

Iva Žáková

Vzdělávací středisko ČSK informuje:
* JARNÍ STOMATOLOGICKÉ FÓRUM ............................. s. 21

28. března 2008, Kongresové centrum Praha
Zveme vás na letošní polytematickou vzdělávací akci určenou celému stomatologickému týmu. Odborná část je jako obvykle rozdělena do dvou sekcí – pro sestry a hygienistky a pro zubní lékaře. Součástí bude výstava dentálních firem. Informace a přihlášky: Ing. Hana Štěpánková, tel.: +420 234 709 613, e-mail: stepankova@dent.cz Možnost ON-LINE registrace na www.dent.cz.

* PRAŽSKÉ DENTÁLNÍ DNY 2008 ............................. s. 21
11. ročník mezinárodního kongresu České stomatologické komory se koná 15.–17. října 2008.

Místo konání: Národní dům na Vinohradech, Praha 2
Hlavní téma PDD 2008: NOVÉ DIMENZE VE STOMATOLOGII
Informace jsou zveřejněny na www.dent.cz v odkazu Pražské dentální dny/Kongres PDD a Prague Dental Days.

* ÚČET KLINIK ČSK ZA ROK 2007 ............................. s. 23
S finančním příspěvkem z Účtu klinik ČSK loni vyjelo sbírat zahraniční zkušenosti dalších čtrnáct zubních lékařů – kliniků. Své zprávy publikují v LKS a postupně se představí také jako autoři zajímavých odborných sdělení.

Ze zahraničí:
* SETKÁNÍ SVĚTOVÉ ENDODONTICKÉ ŠPIČKY ............................. s. 23

Jan Netolický, Vasileios Tzigkounakis, Lenka Roubalíková
Ve dnech 22.-25. 8. 2007 se v kanadském Vancouveru konal 7. světový kongresu International Federation of Endodontic Associations - IFEA. Kongres světové asociace endodontických společností se koná každé tři roky a představují se zde nejvýznamnější osobnosti světové endodoncie.

Odborné společnosti:
* IMPLANTOLOGICKÝ PODZIM ............................. s. 24

Antonín Šimůnek
Informace ze 45. sympozia Implantologického klubu ČR (20. 10. 2007, Průhonice) a ze 46. sympozia (1. 12. 2007, Lednice). Více informací také na www.ikcr.cz

Odborné společnosti:
* ČESKÁ ENDODONTICKÁ SPOLEČNOST ZVE ............................. s. 24

Simona Ságlová
pozvánka pro členy ČES na neformální endodontické setkání konané 23. 2. 2008 v Říčanech u Prahy. Informace o ČES najdete na www.dent.cz.

Odborné společnosti:
* ZALOŽENA ČESKÁ AKADEMIE DENTÁLNÍ ESTETIKY ............................. s. 25

Tomáš Vaněk
Již z názvu akademie vyplývá její zaměření na estetiku chrupu a v širším slova smyslu i na estetiku obličeje. Společnost vznikla na jaře roku 2007. Její cíle a struktura, stejně jako práva a povinnosti členů vycházejí z pravidel zavedených v obdobných společnostech zahraničních a jejich podrobnější popis naleznete ve stanovách ČADE, zveřejněných na webových stránkách www.czade.cz (též na www.dent.cz.).

* CO JE „ODBORNÁ SPOLEČNOST“? ............................. s. 25
Poslední dobou se objevila řada sdružení, která vznikla podle zákona o sdružování občanů a která se sama označují jako „odborná společnost“. Problém je, že žádný zákon nedefinuje, co to „odborná společnost“ je. Z pohledu ČSK je však důležité ujasnit si: Podle čeho může ČSK posuzovat, zda jde či nejde o odbornou společnost? Co je pro ni charakteristické a jaká kritéria musí splňovat? Tím základním jsou bezesporu veřejně dostupné stanovy. Otázkou stanovení dalších kritérií, podle nichž bude ČSK odborné společnosti uznávat, se nyní zabývá vědecká rada ČSK. S jejím stanoviskem vás posléze seznámíme v LKS.

Ze Slovenska:
* ZNÁTE TEN POCIT DÉJÀ VU? ............................. s. 26

Iva Žáková
Slovenské zdravotnictví vstoupilo do nového roku s další várkou zakonných úprav, které se pochopitelně týkají i zubních lékařů. Pokusili jsme se shrnout ty nejpodstatnější. Podklady k článku redakci LKS poskytla JUDr. Hana Muráňová, právní poradkyně Slovenské komory zubních lékařů.

* MALÉ ILUSTROVANÉ REPETITORIUM ............................. s. 27-28
Téma: Fraktura dolní čelisti
Helena Doležalová, Luboš Tuček

Recenze:
* ORTODONTICKÝ PRŮVODCE PRAKTICKÉHO ZUBNÍHO LÉKAŘE ............................. s. 29

(Magdalena Koťová; Grada Publishing, a. s., Praha 2006)
Marie Bartoňová

* PRÁVNÍ PORADNA ............................. s. 30
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Povinnost registrovat nové pojištěnce.

* EKONOMICKÁ PORADNA ............................. s. 30
Ing. Alena Řeháková
Téma. Změny v odvodech na zdravotní a sociální pojištění u OSVČ v roce 2008, výše minimální mzdy.

* FOTOÚSMĚV ............................. s. 31
Fotografii zaslal MUDr. Michal Krejčík z Brandýsa nad Orlicí.

* PŘIPRAVUJEME ............................. s. 31
V této nové rubrice, kterou nyní najdete v každém čísle LKS, informujeme o zajímavých článcích, které do časopisu připravujeme.
V příštím LKS: Kdy poslat dítě na ortodonické vyšetření?
MUDr. Magdalena Koťová ze Stomatologické kliniky 3. LF UK a FNKV Praha zpracovala exkluzivně pro LKS dvoudílné odborné sdělení se zaměřením na praktické zubní lékaře.

Fotoalbum:
* ŠEST PODOB PRAGODENTU ............................. s. 32

Ohlédnutí za Pragodentem 2007 a připomenutí, že na 16. ročník veletrhu se můžeme těšit letos opět v říjnu.