Autorům LKS

Vážení spolupracovníci, stálí i příležitostní autoři článků, měsíčník České stomatologické komory LKS (ISSN 1210-3381) je oficiálně uznávaný recenzovaný časopis - vládní Radou pro výzkum a vývoj je zařazen na SEZNAM RECENZOVANÝCH NEIMPAKTOVANÝCH PERIODIK VYDÁVANÝCH V ČR. Věříme, že svými příspěvky pomůžete redakci připravit jeho pestrý, odborně fundovaný obsah, který bude přitažlivý pro všechny zubní lékaře. 
 
Upozorňujeme, že kromě některých aktuálních materiálů redakce předkládá vaše příspěvky k posouzení redakční radě LKS, která se schází zpravidla v první měsíční dekádě.

Počítejte, prosím, s určitým časovým posunem mezi zasláním vašeho článku a jeho zveřejněním. Materiály, které RR projednává, mohou být otištěny nejdříve v následujícím měsíci, například materiály projednané a schválené začátkem února se mohou objevit nejdříve v březnovém, pravděpodobněji však až v dubnovém LKS.

Odborné články podléhají recenznímu řízení (peer review). Při zpracování odborných článků postupujte podle dokumentu Podmínky pro publikaci v časopisu LKS (viz LKS č. 7-8/2014).

Termíny zasedání redakční rady LKS jsou uvedeny zde.

Připomínáme, že materiály do pravidelné Přílohy LKS (např. Příležitosti, Informace) se řídí zvláštním harmonogramem uzávěrek, jejichž termíny vždy zveřejňujeme v tabulce na první straně Přílohy.

Nabídky vzdělávacích akcí do rubriky Vzdělávání v pravidelné Příloze LKS přijímá výhradně Vzdělávací středisko ČSK a připravuje je ke zveřejnění dle platných pravidel kreditního systému ČSK.

Děkujeme vám za pochopení a na spolupráci s vámi se těší redakce LKS.

Adresa redakce časopisu LKS:
Česká stomatologická komora
Slavojova 22, 128 Praha 2

 

Kontakt:odpovědná redaktorka PhDr. Iva Žáková
e-mail: zakova@dent.cz
tel.: + 420 234 709 625