HLEDÁME DALŠÍ AUTORY PRO MALÉ ILUSTROVANÉ REPETITORIUM

Vzhledem k čtenářskému zájmu o rubriku Malé ilustrované repetitorium budeme pokračovat s jejím zveřejňováním i v tomto roce a nabízíme spolupráci všem, kdo by se na její přípravě chtěli podílet.
Obracíme se na praktické zubní lékaře a především na lékaře z klinických pracovišť, kteří mají vhodné podmínky pro dokumentaci prováděných výkonů: Staňte se autory odborných testů Malého ilustrovaného repetitoria.

Vaše příspěvky by měly dodržet standardní úpravu, jak je běžné v této rubrice. To znamená, že příspěvek by měl obsahovat:

  1. zadání testu – stručná charakteristika případu
  2. otázky
  3. řešení testu
  4. dokumentace – černobílé či barevné fotografie (i v elektronické podobě), rtg snímky, diapozitivy, nákresy, tabulky

U každé dokumentace musí být přesně vyznačeno její zařazení v textu a popsáno její správné grafické postavení, aby nedošlo k záměně nebo k převrácení obrazu.
Příspěvky po odborné stránce posuzuje redakční rada LKS, která také doporučuje jejich zařazení do časopisu.
Publikované příspěvky jsou honorovány dle platného Honorářového sazebníku pro časopis LKS.

Bližší informace vám podá redakce časopisu LKS, Slavojova 22, 128 00 Praha 2, tel.: +420 234 709 625, e-mail: zakova@dent.cz.

Redakční rada časopisu LKS