ČASOPIS LKS – OBSAH OBECNĚ

Česká stomatologická komora vydává stavovský a odborný měsíčník s názvem "LKS"

Časopis LKS:

 • vychází od roku 1990
 • vychází měsíčně
 • má standardně 24 barevných stran a dvě pravidelné informační přílohy (Příloha LKS a Vzdělávací akce ČSK), podle aktuální potřeby je rozsah časopisu rozšířen
 • vychází v nákladu 11 900 kusů
PRAVIDELNÉ RUBRIKY A PODRUBRIKY

ÚVODNÍK
(vždy s. 1)
Úvodník
STOMATOLOGICKÉ FÓRUM
(vždy s. 2-3, společenské informace, informace o aktuálních událostech)
Stomatologické fórum
STAVOVSKÁ POLITIKA
(informace o činnosti České stomatologické komory)
- podrubrika: aktuality pro členy ČSK
Stavovská politika
ODBORNÉ SDĚLENÍ
(původní odborné články, např. odborná práce, kazuistika, přehledové sdělení, souhrnný referát apod.)
Odborné sdělení
MALÉ ILUSTROVANÉ REPETITORIUM
(odborný článek – kazuistika zpracovaná formou testu, který obsahuje: 1. Test – popis případu; 2. Otázky; 3. Řešení)
Malé ilustrované repetitorium
PROFESIONALITA
(informace z oboru zubního lékařství v České republice a v zahraničí, z oblasti pregraduálního, postgraduálního a celoživotního vzdělávání, z odborných kongresů, zkušenosti z praxe, diskuse, polemiky, názory čtenářů apod.)
podrubriky:
 • Vzdělávací středisko ČSK informuje
 • Ze Slovenska (připravováno ve spolupráci se Slovenskou komorou zubních lékařů)
 • Ze zahraničí
 • Odborné společnosti
 • Recenze
 • Právní poradna
 • Ekonomická poradna
 • Diskuse
 • Z redakční pošty
 • Zajímavosti (výběr krátkých informací ze zahraničních zdrojů)
 • Ve spirále času (zajímavé články z historických stomatologických časopisů a knih)
Profesionalita
ANKETA
(diskusní fórum na aktuální téma připravené redakcí)
Anketa
REPORTÁŽ Reportáž
NĚCO NA ZUB
(vždy poslední strana časopisu, fotoreportáž)
Něco na zub
NOVINKY Z FIREM
(krátké informace o dění ve firmách, které slouží k lepší orientaci zubních lékařů na trhu dentálního zboží a služeb)
Novinky z firem
REKLAMA
Součástí časopisu LKS je placená reklama firem. PR články objednané a placené zadavatelem jsou publikovány v rubrice Reklamní prezentace.
Reklama


ADRESA REDAKCE ČASOPISU LKS:
Česká stomatologická komora
Slavojova 22, 128 00 Praha 2
Česká republika

Tel: +420 234 709 625
        +420 234 709 630
Fax: +420 234 709 639
e-mail: lks@dent.cz
http://www.dent.cz