Obecné informace o LKS

Časopis České stomatologické komory LKS
ISSN: 1210-3381

Indexováno:

Odborná sdělení publikovaná v časopise podléhají recenznímu řízení (peer review).

Abstrakty zveřejněných odborných článků jsou publikovány v českém a anglickém jazyce v každém vydání LKS.
Abstrakty všech článků zveřejněných v LKS  jsou publikovány v českém a anglickém jazyce na webových stránkách ČSK.

Náklad LKS: 10 700 kusů

Šéfredaktor: PhDr. Ladislav Šolc (solc@dent.cz)
Odpovědná redaktorka: PhDr. Iva Žáková (zakova@dent.cz)
Tajemnice redakce: Ing. Jolana Kunrtová (kunrtova@dent.cz)
Grafický design: Ondřej Grygar
Redakční rada: MUDr. Robert Houba, Ph.D. - předseda, doc. MUDr. Marie Bartoňová, CSc., - místopředsedkyně, členové: MUDr. Jan Černý, MUDr. Michal Dudek, Ph.D., prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D., MUDr. Zdeněk Poledna, MUDr. Michal Straka, CSc. (SR), MUDr. Jan Streblov
Inzerce LKS: Ing. Renáta Bělíková (belikova@dent.cz, inzerce@dent.cz)

Adresa redakce LKS:
ČSK, Slavojova 22, 128 00 Praha 2
Tel.:
+420 234 709 625 – odpovědná redaktorka PhDr. Iva Žáková
+420 234 709 630 – tajemnice redakce Ing. Jolana Kunrtová
+420 234 709 614 – inzerce Ing. Renáta Bělíková
Fax:
+420 234 709 639

 • Časopis České stomatologické komory LKS vychází jako odborný a stavovský měsíčník v jedenácti vydáních do roka (čísla 7 a 8 vycházejí jako dvoučíslo 7-8).
 • Časopis je distribuován bezplatně členům České stomatologické komory.
 • Časopis je distribuován také studentům posledních ročníků oboru zubního lékařství, odborným zdravotnickým školám a předplatitelům dle aktuálního adresáře.
 • Další zájemci si mohou časopis LKS předplatit, objednávky přijímá redakce.

Roční předplatné:
ČR: 460 Kč, Slovensko - zubní lékaři: 690 Kč (27 EUR), Evropa: 1500 Kč (59 EUR), mimo Evropu: 1690 Kč (65 EUR).
Ceny jsou uvedeny včetně poštovného, balného a příslušného DPH.

K NÁZVU ČASOPISU

Periodikum začalo vycházet v roce 1990 jako Bulletin Lékařské komory stomatologů (LKS), která byla přímou předchůdkyní České stomatologické komory (ČSK ze zákona ustanovena v říjnu 1991). Od počátku roku 1992 se časopis obsahově i graficky změnil ve stavovský měsíčník České stomatologické komory, ale zkratka LKS v jeho názvu zůstala zachována. Měsíčník LKS je tedy od roku 1992 časopis České stomatologické komory.

OBSAH ČASOPISU

V současnosti má LKS tři základní obsahové roviny:

 1. Stavovská politika
  Nejdůležitější informace o činnosti ČSK, o jednání se státními orgány, zdravotními pojišťovnami a dalšími institucemi, o zahraničních aktivitách ČSK, informace z OSK (oblastních stomatologických komor), z klinických pracovišť, aktuální a praktické informace nezbytné pro provoz praxí apod.
 2. Odborná část
  Páteří jsou Odborná sdělení z oblasti zubního lékařství a souvisejících medicínských oborů. Požadavky na jejich obsahovou a formální úroveň jsou zpracovány v materiálu Podmínky pro publikaci v časopisu LKS.
  Dále odborná část obsahuje informace ze zahraničních stáží a kongresů, z historie oboru, novinek v oboru, recenze odborných publikací apod.
 3. Inzerce
  Drobná a velkoplošná reklama, rubrika Reklamní prezentace (firemní či odborné texty dodané zadavatelem), informace z firem apod. Lze využít i vkládané reklamy – např. letáky či brožury distribuované spolu s časopisem LKS. Podrobněji viz CENÍK A PODMÍNKY INZERCE V LKS NA ROK 2016 [.PDF], který je aktualizován pro každý kalendářní rok.

PRAVIDELNÁ PŘÍLOHA LKS

Součástí každého čísla časopisu je pravidelná příloha. Obsahuje především:

 • rubrika Příležitosti
  je určena jako základní informační servis pro zubní lékaře a jejich personál. Inzeráty přijímá redakce pouze prostřednictvím on-line formuláře. Podání inzerátu do těchto rubrik je bezplatné. Zjevně komerčně zaměřené inzeráty zveřejňujeme pouze jako placenou inzerci uvnitř časopisu LKS
 • rubriku Vzdělávání
  a) akce organizované Českou stomatologickou komorou
  b) akce registrované Českou stomatologickou komorou
  přináší nabídku vzdělávacích akcí, které jsou zaregistrovány v rámci kreditního systému ČSK
  Tuto rubriku připravuje Vzdělávací středisko ČSK, redakce LKS do jejího obsahu nezasahuje. Nabídku vzdělávacích akcí je proto třeba adresovat Vzdělávacímu středisku ČSK.

ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHY LKS

Zvláštní přílohy LKS jsou připravovány dle aktuální potřeby – např. odborná příloha LKS Právní a ekonomický poradce, Rejstřík článků a další.

AUTOŘI

V časopise LKS jsou publikovány:

 • materiály připravené redakcí časopisu,
 • články objednané redakcí a redakční radou LKS
 • články (včetně fotografií a další dokumentace) přispěvatelů:

Odborná sdělení publikovaná v časopise podléhají recenznímu řízení (peer review).
Redakce si vyhrazuje právo provést menší úpravy textu a možnost text nezveřejnit. Nutné úpravy zásadnějšího charakteru jsou vždy projednány s autory.
Své příspěvky můžete zasílat na adresu redakce.