Vzdělávání

Podle zákona má každý člen právo využívat pomoci České stomatologické komory v oblasti dalšího vzdělávání. Pro zajištění tohoto úkolu zřizuje komora Vzdělávací středisko České stomatologické komory (VS ČSK).

 

Vzdělávací středisko ČSK organizuje vzdělávací akce v rámci:

  1. vzdělávání absolventů
  2. celoživotního vzdělávání členů Komory

VS ČSK zařazuje členy ČSK do odborné přípravy pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař, praktický zubní lékař parodontolog, praktický zubní lékař stomatochirurg a praktický zubní lékař pedostomatolog. Organizuje profesní zkoušky.

Členové zkušebních komisí u profesní zkoušky

MUDr. Faez Al Haboubi

MUDr. Robert Houba, Ph.D.

MUDr. Richard Klail

MUDr. Lucie Kocourová

MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA
MUDr. Jana Krňoulová, Ph.D.
MUDr. Zbyněk Mach
doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc.

MUDr. Dan Navrátil
MUDr. Jan Netolický, Ph.D.

MUDr. Daniel Ott

MUDr. Jiří Škrdlant
MUDr. Jan Šváb
MUDr. Jaroslav Vostrejž

MUDr. Taťána Vrbková.

 

Další činnosti Vzdělávacího střediska ČSK

  • registruje vzdělávací akce pořádané jinými subjekty
  • údaje o vzdělávacích akcích zveřejňuje v časopisu LKS a na webových stránkách Komory zapisuje účast na vzdělávacích akcích do karty vzdělávání člena
  • zajišťuje zpracování žádostí o vydání Osvědčení odbornosti a hodnotí splnění podmínek pro jejich vydání
  • zajišťuje zpracování žádostí poskytovatelů zdravotních služeb o udělení akreditací a předkládá je představenstvu Komory
  • vede seznam akreditovaných pracovišť


Číslo účtu Vzdělávacího střediska : 3655140227/0100
Na tento účet se hradí:

- účelový příspěvek (500 Kč) při podání žádosti o vydání Osvědčení odbornosti PZL, PZL- parodontolog, stomatochirurg, pedostomatolog
- účelový příspěvek (2000 Kč) při podání žádosti o výjimečné vydání Osvědčení odbornosti (§ 16 ŘCVZL)
- účelový příspěvek (100 Kč) při podání žádosti o zařazení do rozšířené odborné přípravy k získání Osvědčení odbornosti PZL parodontolog, stomatochirurg, pedostomatolog
- účelový příspěvek (1000 Kč) za opakování profesní zkoušky
- kurzovné za účast na vzdělávacích akcích pořádaných Vzdělávacím střediskem ČSK
- registrační poplatky při registraci vzdělávacích akcí jiných subjektů