Společnost preventivní stomatologie

Předseda: MUDr. Blanka Stojanovičová
e-mail: bstojanovicova@volny.cz

Kancelář České stomatologické komory
Slavojova 22
128 00 Praha 2
IČO: 68378912

Oficiální www stránky