Dobré sebeovládání: prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.

Určení: PZL

Proč nerozumní lidé dělají nerozumné věci je docela jasné, ale občas se stává, že i rozumní lidé dělají nerozumné věci. A proč tomu tak je? Na to se podíváme v rámci dnešní přednášky, která se bude zabývat tím, co komplikuje sebeovládání, vysvětlením pojmu spouštěč a doporučením vhodných metod a postupů, jak zvládat stres, negativní emoce a bažení.

http://www.healthcommunication.cz
http://www.edudental.cz

Cena: 240 Kč

Kód: 6/437/2017

Kredity: 2

Pořadatel:
Health communication s.r.o.
Horní lán 1, 779 00 Olomouc
Ing. Klára Klapalová
klara.klapalova@hcom.cz
776 110 462