Doprovodný program PDD - nabídka workshopů

Nabídka workshopů pro účastníky zaregistrované na kongres PDD 2017


TŘETÍ ROZMĚR VE STOMATOLOGII – PRÁCE S 3D SOFTWAREM
Ing. Barbora Svobodová, Adam Švrčina (Camosci Czech, s. r. o.)
praktický workshop, salonek 1

Síť zobrazovacích center Navihelp a společnost CAMOSCI – Imaging & Innovation připravila praktický workshop pro lékaře, kteří se chtějí seznámit s CBCT (3D RTG) diagnostikou, nebo již využívají CBCT snímky ke své práci a chtějí lépe ovládat jeho software, aby z dat vytěžili maximum informací.
Program:
- Přínos CT pro stomatologii z pohledu lékaře, výhody práce s CBCT oproti OPG, konkrétní možnosti využití (prezentace kazuistiky)
- Seznámení s konceptem volumetrických dat
- Práce v MPR režimu (Multi Planar Rendering)
- Tvorba řezů
- Tvorba panoramatické projekce z 3D dat
- Tvorba 3D modelů/rekonstrukcí
- Plánování implantátů
- Vyznačení mandibulárního kanálu
- Sdílení náhledů a studií
Pozn.: Účastníkům workshopu doporučujeme vzít si s sebou notebook pro práci se softwarem.


IMPLANTAČNÍ SYSTÉM ASTRA TECH EV A MANAGEMENT MĚKKÝCH TKÁNÍ V OKOLÍ IMPLANTÁTU
MUDr. Pavel Kříž, Ph.D. (JPS, s. r. o.)
praktický workshop, salonek 2

Dosažení optimální stability tvrdých a měkkých tkání v okolí implantátu je podstatným faktorem ovlivňujícím dlouhodobou prognózu úspěšné implantologické léčby. Moderní implantologie pak nabízí postupy zaručující nejlepší výsledky, přičemž nejdůležitějším krokem je již pečlivé plánování ošetření – oblast implantace, stav před ztrátou zubu, čas implantace, metody augmentace jak tvrdých, tak i měkkých tkání.
Obsahem workshopu bude teoretické seznámení s diagnostikou a plánováním léčby s ohledem na množství a kvalitu měkkých tkání obklopujících implantát, a to od doby ztráty zubu až po finální rekonstrukci. Stěžejními tématy jsou pak vhodné načasování inzerce implantátu, volba augmentačních materiálů a metod. Účastníci budou seznámeni s přesnými operačními postupy počínaje volbou řezu přes indikace jednotlivých přístupů po nové, autorem propracované operační postupy. Informace z teoretického úvodu budou pak prakticky demonstrovány na prasečích čelistech.


PERIIMPLANTITIS A MOŽNOSTI JEJÍHO OŠETŘENÍ V PODMÍNKÁCH BĚŽNÉ KLINICKÉ PRAXE
doc. MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph.D., FEBOMFS (JPS, s. r. o.)
praktický workshop, salonek 2

Masové rozšíření implantologie, kterou je možno považovat za velmi prediktabilní metodu, sebou přináší, jako každý terapeutický postup, také výskyt komplikací. V klinické praxi i odborné literatuře je jako nejčastější uváděna periimplantitida. Náplní workshopu bude definování základních pojmů, etiopatogeneze, rozdělení tohoto onemocnění, protože v těchto základních pojmech panuje značná nejednotnost. Dále budeme probírat i možnosti prevence tohoto onemocnění a také výhledy do budoucna. To vše jen na základě vědecky podložených studií. Praktická část se pak bude zabývat nácvikem metod ošetření periimplantitidy, které lze využít v běžné klinické praxi. Ošetření exponovaného povrchu implantátu, augmentací periimplantátového defektu kosti, metodou Guided Bone Regeneration za pomocí xenotransplátu.
Program:
1. Definice periimplantitis, etiopatogeneze, rizikové faktory jejího vzniku
2. Prevence periimplantitis
3. Možnosti ošetření periimplantitidy
4. Praktický nácvik na modelu horní čelisti


KLINICKÉ A TECHNICKÉ ASPEKTY PROTETICKÝCH PRACÍ NESENÝCH ZUBNÍMI IMPLANTÁTY
Dr. Stefan Vandeweghe, Belgie (JPS, s. r. o.)
praktický workshop, salonek 2

Tématem tohoto workshopu bude výroba protetických prací nesených jedním nebo více zubními implantáty. Bude diskutována ordinační i technická část výroby. Účastníci kurzu se naučí, jak vybrat optimální léčebný koncept pro své pacienty ve smyslu výběru materiálu a struktury protetických prací. Diskutovány budou jak laboratorní postupy, tak i celkové workflow. Díky tomu klinik lépe porozumí potřebám zubních techniků, což přispěje k optimalizaci vzájemné komunikace. Uvedeny budou také tipy a triky, které zjednoduší celý pracovní postup a zlepší konečný výsledek.


INDIKACE SONICKÝCH KARTÁČKŮ V PRAXI A INSTRUKTÁŽ ČIŠTĚNÍ
Bc. Kateřina Hořejší, Bc. Pavlína Forétková (Philips Česká republika, s. r. o.)
praktický workshop, salonek 1

Moderní doba se žene rychlým tempem kupředu a inovativní technologie nám stále vylepšují každodenní život. Stále více pacientů se dotazuje na elektrické pomůcky k čištění ústní dutiny nebo už je doma dokonce používá. Je tedy na zubních lékařích a dentálních hygienistkách, aby tuto problematiku znali co nejpřesněji, uměli s moderní pomůckou dobře pracovat a předat tyto vědomosti odpovědně svým pacientům. V rámci workshopu se dozvíte, kdy se rozhodnout pro indikaci sonického kartáčku, pro které jednotlivé typy pacientů ho lze efektivně využít a v čem se můžou lišit techniky čištění i výběr kartáčkové hlavice. Po teoretické části naváže praktický nácvik techniky čištění se sonickým kartáčkem.
V rámci každého workshopu bude možnost vyhrát sonický zubní kartáček FlexCare Platinum.


ORÁLNÍ ZDRAVÍ – ZDRAVÉ DÁSNĚ, ZDRAVÝ ŽIVOT
MDDr. Markéta Janovská (Profimed, s. r. o.)
teoretický workshop, salonek 1

BioGaia – specifický doplněk stravy s klinicky ověřeným přírodním probiotikem lactobacillus Reuteri, pomáhá obnovovat přirozenou mikrobiální rovnováhu v ústech a podporuje orální i celkové zdraví.
Waterpik – ústní sprcha, pomocník v boji s parodontózou, účinně snižuje koncentraci škodlivých toxinů a kyselin, které produkují bakterie plaku, stimuluje dásně.
GUM Hydral – péče o suchou ústní dutinu. Kompletní řada přípravků GUM Hydral poskytuje okamžitou a dlouhodobou úlevu pro všechny, kteří trpí sníženou produkcí slin v důsledku onemocnění nebo medikamentů. Xerostomie (suchost v dutině ústní), onemocnění postihující 25 % populace, v seniorském věku více než 50 % populace.