Lasery ve stomatologii - sny a realita: doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

Určení: PZL

V přednášce od doc. MUDr. Romana Šmuclera CSc. se dozvíme o postavení laserů ve stomatologii i mimo ní v minulosti a dnes. Podíváme se také na metody, které budou nejspíše využívané v budoucnosti. Základně si vysvětlíme princip fungování laseru a různých typů z hlediska jejich využití v praxi. Srozumitelným způsobem a přehledně, za pomoci bohaté obrazové dokumentace, si ukážeme využití laserů v praxi, výběr konkrétního přístroje pro konkrétní ošetření a možnosti, které nám jednotlivé modality nabízejí. Nesmíme opomenout také velice důležitou bezpečnost při práci s lasery, ale také limity, jelikož žádná léčebná modalita není všemocná, což je nejvíce patrné v nádorové chirurgii. Nezanedbatelnou součástí je samozřejmě využití laserů v estetické medicíně. Porovnáme si výsledky konvenčních metod ve srovnání s laserovým ošetřením. Na závěr přednášky se dozvíme více o fotodynamické terapii, která je čím dál aktuálnější v oblasti tkáně-šetřícího ošetření.

http://www.healthcommunication.cz
http://www.edudental.cz

Cena: 240 Kč

Kód: 3/437/2017

Kredity: 2

Pořadatel:
Health communication s.r.o.
Horní lán 1, 779 00 Olomouc
Ing. Klára Klapalová
klara.klapalova@hcom.cz
776 110 462