Žádost o zápis do ČSK a OSK

1. KROK: ZÁPIS DO SEZNAMU ČLENŮ ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY = VZNIK ČLENSTVÍ V ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMOŘE

Uchazeč o členství v České stomatologické komoře (dále jen Komora) řádně vyplní předepsaný tiskopis3) Evidenční karta člena České stomatologické komory (CSK/38/97), který je považován za žádost dle zákona č. 220/1991 Sb. (dále jen žádost).


Žádost včetně výše uvedených dokladů uchazeč podá:

  • v Kanceláři Komory v Praze, Slavojova 22, 128 00 Praha 2
  • nebo prostřednictvím Oblastní stomatologické komory (dále jen Oblastní komora). Kontakty jsou na webových stránkách ČSK


Je-li žádost včetně dokladů kompletní:

  • členství v Komoře vzniká dnem zápisu údajů do elektronického seznamu členů Komory
  • žadatel na adresu uvedenou v žádosti obdrží doporučeným dopisem oznámení o provedení zápisu do seznamu členů Komory (CSK/61/98), dodatečně obdrží členskou legitimaci.


Není-li žádost včetně dokladů kompletní:

  • uchazeč je vyzván k doplnění.


Ve sporných případech:

  • projedná žádost nejbližší zasedání představenstva Komory. Rozhodne-li představenstvo Komory záporně, je rozhodnutí zasláno uchazeči formou doporučeného dopisu s doručenkou.

Poznámka: zápis do seznamu členů České stomatologické komory je vyřizován v co nejkratším možném termínu, přestože dle zákona č. 220/19991 Sb. je Komora povinna zapsat člena do dvou měsíců od doručení žádosti.


2. KROK: ZÁPIS DO SEZNAMU ČLENŮ OBLASTNÍ KOMORY

Člen Komory řádně vyplní předepsaný tiskopis3) Evidenční karta člena Oblastní komory (CSK/53/98) (dále jen žádost).

Žádost včetně výše uvedených dokladů uchazeč podá v příslušné Oblastní komoře (kontakty jsou na webových stránkách ČSK).

Vysvětlivky:
1) Zdravotní způsobilost se dokládá lékařským posudkem, který vydává registrující praktický lékař nebo lékař závodní preventivní péče v ČR..

2) Bezúhonnost se dokládá výpisem z rejstříku trestů ČR a případně i výpisem ze zákonného rejstříku či rovnocenným dokladem vydaným státem, na jehož území uchazeč naposledy vykonával povolání zubního lékaře nebo jehož je státním příslušníkem.

3) Potřebné tiskopisy jsou k dispozici v Kanceláři Komory, v sekretariátech oblastních komor (popř. předsedy), nebo na webových stránkách ČSK (www.dent.cz).