Komunikace s problematickými typy pacientů: prim. MUDr. Michal Kryl

Určení: PZL

Prezentace nabízí pohled na vztah a dění mezi pacientem a lékařem z více úhlů - z psychologického, sociálního i etického. Pokouší se rovněž objasnit možné příčiny poruch a potíží, které v kontextu vzájemných interakcí zdravotníků a pacientů nejčastěji nastávají. Dále se přednáška věnuje určité skupině pacientů a jejich reakcí vykazujících ve vyšší míře vlastnosti způsobující potíže v komunikaci se zdravotnickým personálem a mohou se tak pro lékaře i sestry stát tzv. problematickými a emočně vyčerpávajícími. Nastíněny jsou jednak vnitřní psychologické příčiny vedoucí k tzv. problematickému jednání, jednak i postupy ze strany zdravotníka, jak tyto situace zvládat.

http://www.healthcommunication.cz
http://www.edudental.cz

Cena: 240 Kč

Kód: 2/437/2017

Kredity: 2

Pořadatel:
Health communication s.r.o.
Horní lán 1, 779 00 Olomouc
Ing. Klára Klapalová
klara.klapalova@hcom.cz
776 110 462