OP7/2016 Opatření představenstva Komory ze dne 11. 11. 2016, kterým se mění Opatření představenstva ČSK OP 1/2009 Základní odborná příprava a profesní zkouška pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař (ve znění účinném od 19.12. do 31.12.16)

Představenstvo České stomatologické komory schválilo toto Opatření představenstva ČSK:

Čl. I

Opatření představenstva ČSK OP 1/2009 Základní odborná příprava a profesní zkouška pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař, ve znění opatření představenstva ČSK č. OP1/2013, OP6/2013 a OP3/2014, se mění tak, že část Zkušení komise včetně nadpisu zní:

Zkušební komise

Zkušební komise je vždy tříčlenná. Ústní zkoušku lze konat, je-li přítomna nadpoloviční většina členů zkušební komise. Členy zkušební komise jmenuje pověřený pracovník Kanceláře Komory ze seznamu zubních lékařů, který schvaluje představenstvo Komory.

Čl. II

Toto Opatření představenstva Komory bylo schváleno představenstvem Komory dne 11. 11. 2016 a nabývá účinnosti vyhlášením.