Archiv opatření představenstva

OP1/2017 Opatření představenstva Komory, jímž se stanoví předepsané vzdělávací akce, rozsah a náplň předepsaných stáží a minimální rozsah praktického výkonu povolání zubního lékaře v rámci vstupního vzdělávacího programu v pedostomatologii (ve znění účinném od 23. 3. 2017 do 9. 12. 2018)
OP6/2016 Opatření představenstva Komory, jímž se stanoví náplně, formy, průběhu a hodnocení profesní zkoušky a opakované profesní zkoušky včetně způsobu ustanovení zkušební komise (ve znění účinném od 1.1.2017 do 22.11.2018)
OP1/2016 Opatření představenstva Komory o podmínkách akreditace akreditovaných poskytovatelů a o postupu akreditace (ve znění účinném od 1. 1. 2017 do 17. 1. 2018)
OP5/2016 Opatření představenstva Komory, jímž se stanoví předepsané vzdělávací akce, rozsah a náplň předepsaných stáží a minimální rozsah praktického výkonu povolání zubního lékaře v rámci vstupních vzdělávacích programů ve stomatochirurgii a parodontologii ve znění OP2/2017 (ve znění účinném od 24.4.2017 do 4.2.2018)
OP5/2016 Opatření představenstva Komory, jímž se stanoví předepsané vzdělávací akce, rozsah a náplň předepsaných stáží a minimální rozsah praktického výkonu povolání zubního lékaře v rámci vstupních vzdělávacích programů ve stomatochirurgii a parodontologii (ve znění účinném od 1.1.2017 do 23.4.2017)
OP4/2016 Opatření představenstva Komory, jímž se stanoví předepsané vzdělávací akce, rozsah a náplň předepsaných stáží a minimální rozsah praktického výkonu povolání zubního lékaře v rámci vstupního vzdělávacího programu v praktickém zubním lékařství (ve znění účinném od 1.1.2017 do 23.4.2017)

OP1/2015 Opatření představenstva Komory o podmínkách a způsobu akreditace poskytovatelů (ve znění účinném od 29.6.2015 do 31.12.2016)
OP1/2015 Opatření představenstva Komory o podmínkách a způsobu akreditace poskytovatelů (ve znění účinném od 23.3.2015 do 28.6.2015)

OP1/2009 Opatření představenstva Komory č. 1 ve znění OP1/2013, OP6/2013 a OP3/2014 (ve znění účinném od 25.11.2014 do 18.12.2016)
OP1/2009 Základní odborná příprava a profesní zkouška pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař (ve znění účinném od 25.11.2013 do 24.11.2014)
OP1/2009 Základní odborná příprava a profesní zkouška pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař (ve znění účinném od 20.6.2013 do 24.11.2013)
OP1/2009 Základní odborná příprava a profesní zkouška pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař (ve znění účinném do 19.6.2013)

OP2/2009 Rozšířená odborná příprava pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař parodontolog, praktický zubní lékař pedostomatolog, praktický zubní lékař stomatochirurg (ve znění účinném od 28.9.2016 do 31.12.2016)
OP2/2009 Rozšířená odborná příprava pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař parodontolog, praktický zubní lékař pedostomatolog, praktický zubní lékař stomatochirurg (ve znění účinném od 1.1.2015 do 27.9.2016)
OP2/2009 Rozšířená odborná příprava pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař parodontolog, praktický zubní lékař pedostomatolog, praktický zubní lékař stomatochirurg (ve znění účinném od 16.9.2013 do 31.12.2014)
OP2/2009 Rozšířená odborná příprava pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař parodontolog, praktický zubní lékař pedostomatolog, praktický zubní lékař stomatochirurg (ve znění účinném od 20.6.2013 do 15.9.2013)
OP2/2009 Rozšířená odborná příprava pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař parodontolog, praktický zubní lékař pedostomatolog, praktický zubní lékař stomatochirurg (ve znění účinném do 19.6.2013)

OP3/2009 Podmínky akreditace pracovišť pro rozšířenou odbornou přípravu (ve znění účinném od 14.5.2010 do 22.3.2015)

OP5/2009 O registraci vzdělávacích akcí a požadavcích na jejich odbornou kvalitu (ve znění účinném od 16.9.2013 do 31.12.2016)
OP5/2009 O registraci vzdělávacích akcí a požadavcích na jejich odbornou kvalitu (ve znění účinném od 20.6.2013 do 15.9.2013)
OP5/2009 O registraci vzdělávacích akcí a požadavcích na jejich odbornou kvalitu (ve znění účinném od 1.1.2013 do 19.6.2013)
OP5/2009 O registraci vzdělávacích akcí a požadavcích na jejich odbornou kvalitu (ve znění účinném od 10.6.2007 do 31.12.2012)

OP6/2009 Stanovení počtu kreditů pro výjimečné případy uvedené v § 14 odst. 4 Řádu České stomatologické komory o celoživotním vzdělávání zubních lékařů (ve znění účinném od 25.6.2014 do 31.12.2016)
OP6/2009 Stanovení počtu kreditů pro výjimečné případy uvedené v § 14 odst. 4 Řádu České stomatologické komory o celoživotním vzdělávání zubních lékařů (ve znění účinném od 13.12.2008 do 24.6.2014)