Vyšetření parodontu: MUDr. Ladislav Korábek, CSc.

Určení: PZL

Parodont je závěsný aparát zubu. Jedná se o soubor tkání, které obklopují a fixují zub v jeho pozici a slouží také jako bariéra, která brání vstupu bakterií, nečistot a jiným škodlivinám. Mezi základní tkáně parodontu tedy patří zubní cement, alveolární kost a vazivová vlákna, která jsou napnuta mezi těmito dvěma tkáněmi. To celé pak přikrývá gingiva. Vyšetření parodontu patří mezi základní vyšetření v zubním lékařství, jeho onemocnění je nepříjemné a v dnešní době se již nevyskytuje ojediněle a tak je třeba znát jednotlivé základní stavy v parodontologii, jejich charakteristiky, možnosti prevence a také vhodné způsoby vyšetření i léčby.

http://www.healthcommunication.cz
http://www.edudental.cz

Cena: 240 Kč

Kód: 1/437/2017

Kredity: 2

Pořadatel:
Health communication s.r.o.
Horní lán 1, 779 00 Olomouc
Ing. Klára Klapalová
klara.klapalova@hcom.cz
776 110 462