Zpět na aktuality pro média

Českým zubním lékařům došla trpělivost, zahajují akci KLAPAČKA

Čeští zubní lékaři, kterých se o uplynulém víkendu sešlo v Praze několik stovek na mezinárodním kongresu a na oslavě 25. výročí založení České stomatologické komory, dnes ústy svých zástupců vyhlásili program „zubařské neposlušnosti“ nazvaný AKCE KLAPAČKA.

„Máme doslova a do písmene plné zuby nezájmu, který o náš obor systematicky projevují současná i předešlé politické reprezentace této země,“ uvedl na tiskové konferenci v Praze prezident ČSK MUDr. Pavel Chrz. „Dlouhá léta upozorňujeme politiky, zdravotní pojišťovny i pacienty na fakt, že úhrady některých výkonů ze zdravotního pojištění jsou hluboko pod náklady, které musíme vynaložit, abychom tyto druhy péče mohli našim pacientům s čistým svědomím poskytnout. Veškeré naše žádosti jsou ale vždy pouze vyslechnuty, jsme chlácholeni falešnými sliby a nakonec vždy dostanou přednost jiné obory medicíny, nejčastěji lůžková péče a tedy nemocnice. Tato situace je už neudržitelná a proto už dál „nemůžeme držet klapačku“, řekl doktor Chrz

Česká stomatologická komora proto připravila AKCI KLAPAČKA, v jejímž rámci bude v průběhu podzimu veřejnosti i politikům různými způsoby vysvětlovat, že dlouhodobé podfinancování zubní péče u nás povede k jedinému konci – bude přibývat lidí, kteří na sklonku života budou odkázáni na úplnou zubní náhradu, které se nelichotivě přezdívá „klapačka“. Přitom to vůbec není nutné, stačilo by narovnat pokřivené financování zubní péče, a nebo se odhodlat k politicky nepopulárnímu kroku. Druhým řešením je vyjmout podfinancované druhy péče z veřejného zdravotního pojištění a upřímně přiznat voličům, že tento druh péče si české zdravotnictví nemůže dovolit. Není to nic, co by odporovalo lékařské etice, protože onemocnění zubů a dutiny ústní jsou, jako jedna z mála, takřka stoprocentně preventabilní.

Čeští zubní lékaři podle viceprezidenta jejich komory MUDr. Roberta Houby už nemohou mlčet. „Dlouho jsme se zdráhali zahájit nějakou kampaň, která by se dotkla i pacientů, ale ukazuje se, že na standardní druhy komunikace, racionální argumenty ani srovnání s jinými rozvinutými zeměmi zdejší politici prostě neslyší. Nezbývá tedy, než zahájit akci „zubařské neposlušnosti“, v jejímž rámci členové ČSK dle svého uvážení zvolí druh protestu tak, aby se tlak na zlepšení veřejného financování zubní péče zvýšil.“

Pokud v následujících týdnech nebudou v rámci dohodovacího řízení či úhradové vyhlášky zásadně navýšeny platby za podhodnocené výkony, nebo nezačne legislativní proces směřující k jejich vyjmutí ze systému veřejného zdravotního pojištění, přestanou je zubní lékaři poskytovat a zastaví další příjem pacientů do svých ordinací.

„Český stát nedokázal ani za 25 let existence naší komory nastavit financování zdravotnictví transparentně a spravedlivě. Nutí naše členy pracovat za ceny pod náklady jejich ordinací a to není dlouhodobě udržitelné. Nezbývá nám, než spustit akci KLAPAČKA, protože dál už couvat nemůžeme!“ uzavřel své vystoupení MUDr. Pavel Chrz

Image