Zpět na aktuality pro veřejnost

Informace k léčivému přípravku Sutent

Společnost Pfizer si Vás dovoluje informovat o doporučení u pacientů léčených sunitinibem (Sutent) a současnou nebo předchozí léčbou bisfosfonáty, vzhledem k potenciálnímu riziku vývoje osteonekrózy čelisti.

Věnujte prosím pozornost sdělení v příloze.

MUDr. Pavel Kovář
Medical Director
Pfizer spol. s r.o.

Příloha [.PDF]