Zpět na aktuality pro veřejnost

O stomatologii se píše - a ne málo!

Letošní ročník Světového dne ústního zdraví odstartoval další vlnu zájmu médií o stomatologii. Kromě televizních a rozhlasových reportáží a článků v tisku, které se týkaly přímo oslav, se do popředí zájmu opět dostávají otázky prevence, úhrad, počtu zubních lékařů a řada dalších.

27. a 28. května 2015 zveřejnily Lidové noviny v rubrikách Medicína a Ekonomika sérii článků, které vycházejí z rozhovoru MUDr. Pavla Chrze, prezidenta ČSK, s redaktorkou Marcelou Alföldi Šperkerovou. Na rozhovor navázali další redaktoři a vznikly tak dvě dvoustrany zajímavých informací a rozhovorů.

Lidové noviny 27. a 28. 5. 2015  [.PDF]