Zpět na seznam aktualit

Periimplantitis – i implantáty mohou onemocnět

Nahrazování zubů dentálními implantáty je dnes běžnou součástí stomatologické péče o pacienty. Po úspěšném vhojení a zatížení není ale vyhráno. Implantát může být ohrožen různými komplikacemi podobně jako vlastní zub. Pro zvýšení dlouhodobé úspěšnosti ošetření je třeba eliminovat rizika zánětlivých komplikací v období dlouhodobého užívání implantátu. Stále častěji se hovoří o periimplantitis.

Image

Periimplantitis

Periimplantitis byla definována poprvé již v roce 1994 jako zánětlivé změny měkkých tkání v okolí implantátu doprovázené postupnou nevratnou ztrátou kosti jeho okolí. Klinickou známkou je pak krvácení při vyšetření nebo přítomnost hnisu v okolí implantátu. Tato závažná komplikace může bez včasné diagnostiky a terapie vést k úplné ztrátě implantátu.
Rizikovými faktory vzniku tohoto onemocnění jsou zejména nahromadění mikrobiálního plaku (nečistot) vzniklé špatnou ústní hygienou, kouření, celkové onemocnění cukrovkou, onkologické onemocnění atp.

I přesto, že se jedná o závažnou komplikaci a jejímu výzkumu bylo a je věnováno mnoho studií v celém světě, nebyl dosud stanoven jasný a jednotný postup její léčby. Z toho tedy vyplývá, že nejlepším způsobem léčby periimplantitis je zabránit jejímu vzniku. Pacienti se zubními implantáty v ústech by tedy neměli zanedbávat ústní hygienu, nevěřit mýtu o tom, že implantát je „bezúdržbový“ a není ohrožen žádnými komplikacemi. Důležité jsou také pravidelné kontroly u lékaře, který implantáty zavedl, včetně kontrol rentgenologických.

Pokud se nepodaří vzniku a vývoji periimplantitis předejít, lze ji léčit pomocí různých chirurgických postupů.

Péče o zubní implantáty

Zubní implantáty slouží jako vlastní zuby, stejně tak je třeba o ně pečovat. Pravidelná pečlivá péče zajistí jejich dlouhodobou životnost, významně sníží možné komplikace a zajistí i zdraví okolních tkání.

K péči o zubní implantáty se tedy využívají stejné pomůcky jako v péči o chrup. Základním vybavením v každodenní domácí péči tak zůstává měkký zubní kartáček. V případě náhrad zubů, které jsou neseny zubními implantáty, je klíčové věnovat zvýšenou pozornost čištění prostor mezi korunkami, sousedními zuby, pod můstkem. K doplnění péče o implantáty jsou doporučovány zejména tzv. „solo kartáčky“ – jednosvazkové kartáčky, které pomohou vyčistit i obtížněji dostupná místa, mezizubní kartáčky a různé typy zubních nití.

Domácí péče o implantáty, vlastní zbývající zuby i náhrady je zásadní, ale musí být doplněna pravidelnými návštěvami u dentální hygienistky (kontrola správné hygieny, instruktáž používání jednotlivých pomůcek) a ošetřujícího zubního lékaře (rentgenové kontroly, řešení event. drobných komplikací, předcházení vzniku závažnějších obtíží).