Zpět na aktuality pro veřejnost

Prohlášení ČSK k Petici občanů určené vládě České republiky

Prohlášení České stomatologické komory k Petici občanů určené vládě České republiky, zveřejněné www.sos-zdravotnictvi.cz

Česká stomatologická komora si uvědomuje vážnost situace ve zdravotnictví. Nespokojenost lékařů je jen logickým důsledkem liknavosti všech polistopadových vlád uskutečnit potřebné reformy a v jejich rámci řešit i neadekvátní ohodnocení všech zdravotnických pracovníků. Česká stomatologická komora je přesvědčena, že řešením stávající situace ve zdravotnictví je pouze urychlená realizace systémových změn. Na takových změnách, které jediné mohou vést ke spokojenosti všech zúčastněných stran, je Česká stomatologická komora připravena se aktivně podílet.


V Praze dne 28.1.2011


MUDr. Pavel Chrz, prezident ČSK
MUDr. Jan Černý, viceprezident ČSK