Česká stomatologická komora - logo

Pražské dentální dny

Doprovodný programDentforum.cz 

Seznam členů

Česká stomatologická komora zveřejňuje seznam všech zubních lékařů v České republice s povinnými údaji dle zákona č. 220/1991 Sb., ve znění zákona č. 111/2007 Sb., který je průběžně aktualizován dle změn ohlášených zubními lékaři.

Zveřejnění seznamu členů je službou veřejnosti pro vyhledávání zubních lékařů dle jména, obce a druhu poskytované zdravotní péče.

V seznamu se můžete setkat s některými neznámými odbornými výrazy. Jejich vysvětlení naleznete zde.

Dovolujeme si požádat členy ČSK i veřejnost o zaslání návrhů na opravu či případná zlepšení na adresu: seznamclenu@dent.czVyberte si setřídění, podle kterého chcete seznam zobrazit:

 


 

Seznam zubních lékařů, kteří přijímají do trvalé péče (registrují) nové pacienty

Seznam zubních lékařů, kteří registrují nové pacienty včetně údajů o tom, s jakou zdravotní pojišťovnou mají uzavřenou smlouvu, je zveřejněn na základě dobrovolně poskytnutých informací.


Vyberte si setřídění, podle kterého chcete seznam zobrazit:


 

Seznam pracovišť (ordinací) zubních lékařů

Seznam pracovišť zubních lékařů obsahuje údaje poskytnuté dle zákona č. 220/1991 Sb., ve znění zákona č. 111/2007 Sb. a další dobrovolně poskytnuté informace (smluvní zdravotní pojišťovny, ordinační hodiny, další poskytovaná zdravotní péče, případně služby, odkaz na webové stránky).


Vyberte si setřídění, podle kterého chcete seznam zobrazit:


 

Seznam zubních lékařů - hostujících osob

Zákon č. 220/1991 Sb. ve znění k 1. 7. 2008 ukládá České stomatologické komoře zveřejnění seznamu zubních lékařů – hostujících osob, které v České republice vykonávají povolání zubního lékaře dočasně. Dočasný zápis do seznamu hostujících osob trvá po dobu poskytování zdravotnických služeb hostující osobou na území České republiky. Tento dočasný zápis se nepožaduje, pokud by to vedlo k opožděnému poskytnutí služby; v těchto případech však musí být oznámení o výkonu zdravotnického povolání zubního lékaře na území České republiky učiněno v co nejkratší době po poskytnutí zdravotnické služby. Na tyto osoby se nevztahuje ustanovení o povinném členství.

 Jméno

Tomasz Michal Sobkiewicz

 Zdravotnické zařízení

DENTATOR CZ s.r.o.

 Adresa Poděbradova 2738/16, 702 00 Ostrava
 Telefon  
 Výkon povolání zubní lékař

 

 


©2007 G2 Studio s.r.o. | úvodní stránka | Pro členy | Pro veřejnost | Studenti a kliniky | Odborné společnosti | Spolupracující organizace | Kontakty
Prohlášení o používání cookies