Česká stomatologická komora - logo

Pražské dentální dny

Doprovodný programDentforum.cz 

Časopis LKS

ISSN 1210-3381

Časopis České stomatologické komory LKS je měsíčník, který ČSK vydává jako svůj odborný a stavovský časopis. Jeho posláním je zvyšovat formou publikací odbornou úroveň zubních lékařů a informovat je o aktuální problematice související s výkonem povolání a činností profesní organizace. Je distribuován zubním lékařům v České republice (9900 kusů), dle aktuálního adresáře studentům posledních dvou ročníků oboru zubního lékařství, odborným zdravotnickým školám, firmám, českým a zahraničním předplatitelům.

Časopis LKS vychází od roku 1991.
Periodicita: měsíčník
Vydavatel: Česká stomatologická komora, Slavojova 22, 128 00 Praha 2, IČ 00224286

Celkový tištěný náklad LKS je 10 700 kusů.

LKS JE RECENZOVANÝ ČASOPIS
zařazen Radou pro výzkum a vývoj na
Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR
(www.vyzkum.cz)
Odborná sdělení publikovaná v časopise podléhají recenznímu řízení (peer review). Redakční rada LKS pro své rozhodnutí o publikaci odborného článku požaduje vypracování zpravidla dvou nezávislých recenzních posudků. Recenzní řízení probíhá oboustranně anonymně (double-blind review).

Indexováno:

Kompletní vydání každého nového čísla LKS ve formátu .PDF nyní najdete níže po kliknutí na obrázek titulní strany daného čísla.

On-line formulář pro zadání inzerátu do Přílohy LKS - rubrika Příležitosti

Abstrakty: Časopis LKS - rok 2016

 
   

 


©2007 G2 Studio s.r.o. | úvodní stránka | Pro členy | Pro veřejnost | Studenti a kliniky | Odborné společnosti | Spolupracující organizace | Kontakty
Prohlášení o používání cookies