Česká stomatologická komora - logo

Pražské dentální dny

Doprovodný programDentforum.cz 
16.05.2014 | Prohlášení Koalice soukromých lékařů ke zveřejňování smluv se ZP

V Praze dne 15. 5. 2014

Prohlášení Koalice soukromých lékařů
ke zveřejňování smluv zdravotních pojišťoven s poskytovateli zdravotní péče


Koalice soukromých lékařů (KSL) i po jednání s ministrem zdravotnictví, MUDr. Němečkem, trvá na svém stanovisku, že zveřejňování smluv mezi poskytovateli a pojišťovnami bez souhlasu OBOU smluvních stran by bylo v rozporu s platnými zákony v ČR. Plán MZ ČR nelze schovávat za rozhodnutí Správního soudu, které se týkalo odlišné problematiky.

KSL nadále trvá na tom, že zveřejnění smluv může představovat výrazné ohrožení soukromých poskytovatelů zdravotní péče
a nepřinese žádné úspory financí.

KSL NEDOPORUČUJE poskytovatelům dávat souhlas se zveřejněním jejich smluv se zdravotními pojišťovnami.

Za Koalici soukromých lékařů:

MUDr. Ilona Hülleová, předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR, mluvčí Koalice
MUDr. Pavel Chrz, prezident České stomatologické komory
MUDr. Václav Šmatlák, předseda Sdružení praktických lékařů ČR
MUDr. Zorjan Jojko, předseda Sdružení ambulantních specialistů ČR
MUDr. Vladimír Dvořák, předseda Sdružení soukromých gynekologů ČR


©2007 G2 Studio s.r.o. | úvodní stránka | Pro členy | Pro veřejnost | Studenti a kliniky | Odborné společnosti | Spolupracující organizace | Kontakty
Prohlášení o používání cookies